Kritiek abortusartsen op anti-abortusorganisatie

Abortusartsen hebben kritiek op anti-abortusorganisatie VBOK. De organisatie wordt door staatssecretaris Jet Bussemaker betrokken bij het opstellen van een nieuwe richtlijn voor het afbreken van zwangerschappen....

ANP

Volgens Willem Beekhuizen, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGA), mogen artsen ongewenst zwangere vrouwen die een abortus overwegen niet doorverwijzen naar hulpverleners van de Vereniging tot bescherming van het ongeboren kind (VBOK). Hij stelt dinsdag in een interview met Trouw dat een doorverwijzing in strijd is met met de beroepscode van artsen, die voorschrijft dat deze vrouwen neutraal moeten worden voorgelicht en dat er niet naar een bepaalde oplossing wordt toegepraat.

De VBOK neemt op verzoek van Bussemaker plaats in een multidisciplinaire werkgroep van het NGA voor de ontwikkeling van een nieuwe abortusrichtlijn. Daarin moet meer aandacht komen voor de psychosociale aspecten van het besluit al dan niet abortus te plegen. Beekhuizen stelt de deelname van de organisatie aan de werkgroep te accepteren. ‘Maar onder voorbehoud dat belangrijke principes niet overboord worden gezet. Bijvoorbeeld het principe dat vrouwen die het voornemen hebben om een zwangerschap af te breken onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts neutraal worden voorgelicht. Wij zijn bang dat de VBOK doet wat de naam aangeeft en niet anders kán dan niet-neutraal, dus directief counselen.’

De directeur van de VBOK, Annetje Takke, stelt in Trouw dat de hulpverleners van deze organisatie juist wel neutraal werken. Zij wijst er op dat de medewerkers allemaal zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers en dus aan de kwaliteitseisen van die club voldoen.

Meer over