'Krijgt risicokunst dan ook nog geld?'

Bij de verdeling van kunstsubsidies moet gebleken succes zwaarder gaan tellen dan mooie plannen.Goed idee?

SJORS KOEVOETS WILKE WITTEBROOD

AMSTERDAM - Jeroen Bartelse, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur:

'Een prima idee van minister Bussemaker van Cultuur, vinden wij. Het ligt voor de hand om eerdere prestaties van culturele instellingen mee te nemen bij de verdeling van subsidies. Dat levert een veel evenwichtiger oordeel op. In de vorige 'ronde' (de subsidieperiode 2013-2016) baseerden we onze beoordeling hier al deels op. Maar als een instelling als taak heeft jong talent te stimuleren, gaan we niet domweg de bezoekcijfers bekijken.

'De verdeling van rijkssubsidie is in de afgelopen jaren stabieler geworden. Het gros van de gesubsidieerde instellingen is redelijk constant. Voor de meeste instellingen is het prettig dat er nu niet alleen naar hun voornemens en toekomstplannen gekeken wordt, maar ook naar wat ze al gedaan hebben.'

Jacques van Veen, algemeen directeur theatergezelschap De Utrechtse Spelen:

'Er wordt nu ook al gekeken naar geleverde prestaties. Als je een plan indient spelen de eigen inkomsten al een belangrijke rol. Alleen is het nu nog geen officieel beleid. De waardering van het publiek is niet meegeteld.

'Op zich vind ik het geen kwalijke zaak om het functioneren van culturele instellingen zo te beschouwen. Zolang de artisieke keuzes maar autonoom kunnen worden gemaakt. Gezelschappen zoals De Utrechtse Spelen willen altijd succesvol zijn, zeker als je in andere steden speelt. Theatermakers willen altijd voor volle zalen staan.'

Robin de Levita, vrije theaterproducent:

'Als je alleen publiekssucces gaat belonen, komt een hoop cultuur in de verdrukking. De subsidie die nu naar de Nederlandse gemeenten gaat om de theaters te programmeren verdwijnt al voor een groot gedeelte in de zak van commerciële producenten. Terwijl er gezelschappen, orkesten en bijzondere culturele instellingen verdwijnen. Een slechte zaak.

'Subsidie moet gereserveerd worden voor projecten die zo uniek zijn dat ze zonder geld van het Rijk niet kunnen bestaan. De theatervoorstelling ANNE en Soldaat van Oranje - de musical zullen aan de door minister Bussemaker voorgestelde criteria ruimschoots voldoen, maar behoren natuurlijk geen subsidie te krijgen. Ze kunnen ook zonder subsidie bestaan.'

Toine Berbers, directeur Vereniging van Rijksmusea:

'Dit is goed nieuws voor alle musea. Wij zijn er al langer voorstander van prestaties uit het verleden te laten meetellen. Musea die hun best doen om met een gedegen collectie zoveel mogelijk publiek te trekken moeten daarvoor beloond worden. In de vorige subsidieperiode hebben we bezwaar aangetekend omdat de Raad voor Cultuur eerder geleverde prestaties niet meewoog.

'Hun secretaris zegt dat daar wel naar gekeken is? Daarin verschillen we dan van opvatting.'

Hedy d'Ancona, oud-minister van Cultuur (PvdA):

'Er zitten twee kanten aan. Enerzijds worden de plannen van culturele instellingen vaak toegeschreven op wat de minister op dat moment graag wil horen. Als participatie in de mode is, staat dat in alle plannen. Daarna is het emancipatie en dan weer jeugd.

'Juist door die souplesse in de plannenmakerij is het kijken naar prestaties op zich niet slecht. Ik ben alleen bang dat nieuwe initiatieven of meer risicovolle kunstuitingen geen kans meer krijgen. Die hebben geen bewezen succes of zijn niet bedoeld voor het grote publiek. En juist die hebben de steun van de overheid hard nodig.'

undefined

Meer over