Krijgen van schadevergoeding na veteranenziekte zeer moeilijk

Organisatoren van evenementen waarbij water wordt gebruikt, zullen dit voortaan regelmatig moeten controleren op de aanwezigheid van de legionella-bacterie. Het wordt tijd dat de overheid met een regeling komt die zulke controles verplicht; voorkomen is immers beter dan schade vergoeden....

Naast gevoelens van verdriet, ongeloof en onmacht is inmiddels de vraag gerezen wie kunnen worden aangewezen als de schuldigen voor het uitbreken van de veteranenziekte. In de media zijn talrijke suggesties gedaan over wie aansprakelijk zijn, variërend van de organisatie van de Westfriese Flora tot de leverancier van de zeefjes in de watersproeiers. Het krijgen van schadevergoeding voor slachtoffers of hun nabestaanden is echter buitengewoon moeilijk, zelfs als duidelijk is wie de schuldigen zijn.

De schade van slachtoffers of nabestaanden omvat de eventuele ziektekosten, het gederfde inkomen en smartengeld. Opdat de organisatoren, of de standhouders die water verneveld hebben, of de leverancier van de waterpompen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor deze schade, moeten zij weten of behoren te weten dat door het opstellen van de waterpartijen het gevaar bestond dat de legionella-bacterie zich daarin kon nestelen en dat dit verspreiding van de veteranenziekte onder de bezoekers tot gevolg kon hebben. Die kennis hadden de organisatoren en medewerkers van het evenement waarschijnlijk niet.

De verspreiding van de legionella-bacterie is moeilijk te voorzien. Iedere uitbater van een evenement waar water van minder dan zestig graden wordt gebruikt, hoeft daarom nog niet bedacht te zijn op de aanwezigheid van de bacterie die de veteranenziekte veroorzaakt. Het exploiteren van een subtropisch zwemparadijs of een sauna, of het leveren van een verwarmingsketel, zou anders een hachelijke onderneming zijn.

De organisatoren, standhouders en fonteinleveranciers van de Westfriese Flora hadden waarschijnlijk geen enkel benul van de mogelijke gevolgen. Daarom zijn ze niet verplicht om de slachtoffers of de nabestaanden een vergoeding te betalen.

Andere mogelijk aansprakelijke personen zijn artsen en ziekenhuizen. Het betreft dan medici die slachtoffers met de eerste ziekteverschijnselen (hoesten, hoge koorts) bij zich hebben gehad, maar niet hebben onderkend dat deze patiënten de veteranenziekte onder de leden hadden.

Hier liggen iets betere mogelijkheden voor slachtoffers en nabestaanden. De rechtspraak eist dat een arts de zorgvuldigheid van een 'redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot' in acht neemt. Doet de arts dat niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de patiënt lijdt. Van artsen mag worden verlangd dat zij normaal voorkomende ziekteverschijnselen tijdig onderkennen en bij twijfel de patiënt doorsturen naar een specialist. De veteranenziekte is niet zo onbekend dat een normale arts die niet hoeft te herkennen.

Problematisch bij de diagnose van de veteranenziekte is dat de eerste symptomen overeenkomen met die van een griepje. En daaraan leden veel mensen de afgelopen weken. Een aanhoudend hoge koorts had bij een arts wel een lichtje moeten doen opgaan. Wie als arts toen niet adequaat heeft gehandeld, is aansprakelijk voor de schade van de patiënt of diens nabestaanden.

Veel artsen zullen dat echter niet zijn. De artsen in Noord-Holland hebben immers snel een publiciteitscampagne op touw gezet om (potentiële) patiënten op hun spreekuur te krijgen. De meeste artsen zullen dus hebben voldaan aan hun door de rechtspraak opgelegde zorgplicht.

Kortom, personen die aansprakelijk zijn voor de schadelijke gevolgen van het uitbreken van de veteranenziekte, zijn niet of nauwelijks aan te wijzen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee, ook in het recht. Organisatoren van evenementen waarbij water wordt gebruikt, zullen vanaf nu regelmatig het water moeten controleren op de aanwezigheid van de legionella-bacterie. Het wordt dan ook tijd dat de overheid een regeling opstelt die zo'n controle verplicht. Voorkomen is immers beter dan schade vergoeden.

Meer over