Nieuws

Kosten en leeftijd houdt huiseigenaar af van investeren in isolatie en zonnepanelen

2050 blijkt nog ver weg voor de meeste huiseigenaren in Nederland. De helft heeft nog geen stappen genomen om de woning te verduurzamen, zoals dat in de Klimaatwet is vastgelegd. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuwe studie.

Redactie
Als belangrijkste reden om te isoleren noemt ongeveer een derde deel van de woningbezitters de besparing op de energierekening. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Als belangrijkste reden om te isoleren noemt ongeveer een derde deel van de woningbezitters de besparing op de energierekening.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Uit een steekproef onder bijna 3.500 Nederlanders blijkt dat 25 procent van de woningeigenaren isolatie heeft toegepast en 19 procent zonnepanelen op het eigen dak heeft laten leggen. Zij lopen voor op de Klimaatwet, die voorschrijft dat in 2050 alle zeven miljoen woningen hernieuwbare energie en warmte gebruiken.

Een groot deel van de woningeigenaren die nog niets heeft gedaan, is wel degelijk bereid tot verduurzaming: 23 procent zegt het huis te willen gaan isoleren en 35 procent is van plan om zonnepanelen te plaatsen. De groep die niet wil verduurzamen is ongeveer even groot (bij isolatie 26 procent en zonnepanelen 35 procent).

Het onderzoek van het SCP maakt niet duidelijk of en hoeveel mensen geen trek hebben in verduurzaming omdat ze niet geloven in de opwarming van de aarde.

Aarzelingen

Redenen om nog niet over te gaan tot isolatie of zonne-energie zijn talrijk. Bij de meesten is het geen gebrek aan motivatie zich te zetten voor het milieu. Er spelen andere factoren een rol, zoals de onzekerheid over hoelang ze nog in hun huis zullen wonen, signaleert het SCP. Anderen gaan op korte termijn verhuizen, of zijn op leeftijd en zien het daarom niet zitten om nog veel aan de woning te doen. Deze groepen vormen een kwart van de ‘weigeraars’.

Ook de hoge kosten van isolatie en zonnepanelen vormen een obstakel. Een deel wacht tot de investeringen betaalbaarder worden.

Volgens het planbureau duiden de bevindingen ‘op een voorzichtige beweging naar een bredere acceptatie en adoptie van woningverduurzamingsmaatregelen. Er lijkt sprake van inertie bij de grote meerderheid en een mogelijke weerstand in de kleine achterhoede, die zonder sterk sturend en prikkelend beleid niet de motivatie of (financiële) mogelijkheden lijkt te hebben om woningverduurzaming zelf op te pakken’, zo valt te lezen in de studie van het SCP.

Het planbureau adviseert de overheid om de gewillige huiseigenaren aan te moedigen en de minder daadkrachtige woningbezitters die niet zelf kunnen verduurzamen financieel te ondersteunen. Bijna de helft van de eigenaar-bewoners van niet-zuinige woningtypen heeft nog geen isolatiemaatregelen genomen, en driekwart geen zonnepanelen neergelegd. ‘Dat betekent dat met het aanpakken van onzuinige woningen nog een flinke verbeterslag te maken is’, luidt een aanbeveling.

Besparingen

Overigens komt de redding van de planeet voor de meeste mensen die al wel zijn overgegaan tot verduurzaming op de tweede en zelfs derde plaats. Als belangrijkste reden om te isoleren noemt ongeveer een derde deel van de woningbezitters de besparing op de energierekening en een derde deel noemt comfortverbetering. De groep die het milieu als belangrijkste reden aanvoert voor verduurzaming is wat kleiner. Verduurzaming draait voor woningeigenaren dus lang niet altijd om milieuwinst, stellen de onderzoekers.

Van de bijna 3.500 Nederlanders die zijn geselecteerd voor deelname aan de SCP-peiling stuurden 2.384 (67 procent) het vragenformulier in. Onder hen waren 1.626 woningeigenaren (69 procent).

Meer over