Kostbare tijd bij blussen van brand ging verloren

Vanaf het moment dat de brandmelder is afgegaan, ging veel mis tijdens de Schiphol-ramp. De brandweer werd te laat geïnformeerd en werd opgehouden bij de poorten van het cellencomplex....

Daardoor is tijd verloren gegaan, stelt de onafhankelijke commissie-Hendrikx die in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer onderzoek deed naar de ramp op 27 oktober. Donderdag presenteerde deze haar bevindingen. Toen de brandweer arriveerde, was al sprake van een uitslaande brand. De commissie sluit uit dat de elf slachtoffers toen nog in leven waren.

In het complex was een zogeheten vertraagde brandmelder. Die geeft bewaarders tijd om te controleren of daadwerkelijk sprake is van een calamiteit, voordat er alarm bij de brandweer wordt geslagen. Meerdere instellingen werken met zo’n systeem om uitrukken bij valse meldingen tegen te gaan.

De commissie, onder leiding van oud-commissaris van de koningin Hendrikx die ook onderzoek deed naar de ramp in Enschede, wijst op een eerder advies van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra). Deze pleitte voor een sprinklerinstallatie, na een brand in 2002 in het complex van Schiphol. Dat vond de brandweer niet nodig. Deze legde een droge installatie aan, met als nadeel dat de sprinklers alleen werken als ze tijdens een brandalarm worden gekoppeld aan een waterbron, en dat kost tijd.

Over de opstelling van de gemeente Haarlemmermeer is de commissie lovend. Deze zou bestand zijn geweest tegen de politieke druk om zo snel mogelijk een cellencomplex neer te zetten. Ook heeft de brandweer veertig controles uitgevoerd sinds de opening van het detentiecentrum.

Meer over