Kostbare hulpmiddelen

Minister Borst van Volksgezondheid heeft er een nieuwe plaag bij. Behalve de uitgaven voor geneesmiddelen lopen ook de kosten van medische hulpmiddelen (van gehoorapparaten tot incontinentiemateriaal) uit de hand....

Dit jaar dreigt een overschrijding van het budget met 188 miljoen, oplopend tot bijna 500 miljoen in 2002.

Borst: 'Je kunt je afvragen of bepaalde, niet strikt medische hulpmiddelen wel via het ziekenfonds aangeschaft moeten worden.' Volgens de minister drukken sommige uitgaven, zoals faxen voor invaliden, ten onrechte op haar begroting. Die zouden eigenlijk door haar collega van Sociale Zaken moeten worden betaald. Die collega financiert ook woonvoorzieningen voor gehandicapten.

De uitgaven voor hulpmiddelen stijgen gemiddeld met 14 procent, nog meer dan de uitgaven voor medicijnen. Dat komt vooral door de vergrijzing.

Eerder dit jaar ging Borst al over tot rantsoenering van de hulpmiddelen. Zo werd een maximum gesteld aan het aantal incontinentieluiers en stomazakjes dat per dag wordt vergoed door het ziekenfonds.

Staatssecretaris Vliegenthart van Welzijn ziet niets in suggesties van haar minister om de huishoudelijke hulp voor thuiszorgpatiënten niet meer te vergoeden.

'De huishoudelijke hulp blijft in het vergoedingspakket. Dat is nodig om te voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op het veel duurdere verpleeg- of verzorgingshuis.'

Borst meent dat er op enig moment toch een besluit moet worden genomen over een beperking van deze vergoedingen.

Meer over