Kosovo

DE OORLOG in Kosovo verloopt in golven. Hevige uitbarstingen van geweld worden gevolgd door periodes van relatieve rust. Het afgelopen weekeinde was het opnieuw raak....

De Contactgroep voor Joegoslavië en de NAVO hebben tot nu toe vooral geprobeerd druk uit te oefenen op de Servische leider Milosevic. Daar was reden toe. De Servische speciale politie reageerde met buitenproportioneel geweld op speldenprikken van Kosovaarse strijders.

Milosevic weigerde aanvankelijk met de Kosovaren te onderhandelen en voelt nog altijd niets voor een autonoom Kosovo, de oplossing die door iedereen (minus de twee betrokken partijen) als het meest wenselijk wordt beschouwd. Bovendien leefde de door eerdere ervaringen gevoede vrees dat Milosevic, als niemand hem tegenhield, niet zou terugschrikken voor grootscheepse etnische zuiveringen ter 'oplossing' van het conflict. Daarom is geprobeerd de les van Bosnië op Kosovo toe te passen. Milosevic is onder druk gezet - al blijven de NAVO-dreigementen nogal vaag - en er is geprobeerd een gesprek tussen Serviërs en Albanezen op gang te brengen.

De ironie van de geschiedenis wil echter dat dit keer het grootste obstakel niet in Belgrado ligt, maar in de bergen van Kosovo. Het Kosovo Bevrijdings Leger (UCK) heeft de smaak van de guerrillastrijd te pakken. Men neemt geen genoegen met autonomie, maar wil Kosovo losmaken van Servië. Het gebied zou uiteindelijk een onderdeel moeten worden van een Groot-Albanië.

Het UCK heeft het geld (van de vele Kosovaren in West-Europa) en ook de, zware, wapens om de strijd voort te zetten. In deelname aan onderhandelingen toont het UCK zich tot nu toe niet bijster geïnteresseerd.

Intussen loopt de spanning tussen Joegoslavië en Albanië op. Na de laatste gevechtsronde hebben beide landen elkaar voor het eerst beschuldigd op oorlog uit te zijn. Voor het eerst ook kreeg het UCK ook de gelegenheid op de Albanese staatstelevisie een oproep te doen aan 'alle Albaniërs ter wereld' om de strijd voor de bevrijding van Kosovo te steunen.

Het gevaar dat de strijd om Kosovo uitloopt op een echte Balkan-oorlog (waarbij minimaal Servië, Montenegro, Albanië en Macedonië betrokken zouden raken) wordt steeds groter. Het enige wat Contactgroep en NAVO kunnen doen om die nachtmerrie af te wenden, is het uitoefenen van politieke druk op alle betrokken partijen om een stap terug te doen van de rand van de afgrond.

Het probleem-Kosovo kan niet met geweld worden opgelost. Die boodschap moet doordringen tot Milosevic, maar evenzeer tot de Albanese Kosovaren.

Meer over