kort

Onlangs viel de acceptgiro voor het jaarabonnement van de Volkskrant op de mat en dat ging om een behoorlijk bedrag....

Investeerders
Ziekenhuizen in handen van particuliere investeerders (Economie, 31 december)? Ammehoela, zou ik zeggen. Al jaren gaat het bedrijf waar ik werk gebukt onder de sluipende invloed van de investeerdersgroep die ons heeft gekocht en na enkele jaren weer met flinke winst wil verkopen. We zijn de moderne slaven van het geld geworden, want alles wordt gestuurd op de financiën. En ik kan u verzekeren: eens ga je dat merken. Straks is iedereen in de zorg, personeel en patiënten, nog meer dan nu, ondergeschikt aan de portemonnee van de heren investeerders.

Topsalarissen
Terecht dat het kabinet bij de benoeming van een nieuwe topman van TNO vasthoudt aan de ‘ambtenarennorm’ en het op een rechtzaak laat aankomen (Economie, 31 december). Ik hoop dat het kabinet standvastig zal zijn en ook de salarissen van het personeel, in het bijzonder de top 100 van ABN Amro en andere financiële instellingen die steun krijgen, op dezelfde norm zet. Deze bedrijven behoren inmiddels tot de (semi-) publieke sector. Ik ben het helemaal eens met Ton Horn (Geachte redactie, 30 december). Mevrouw Van der Meer-Mohr (haar naam zegt het al) mag blij zijn dat ABN Amro nog bestaat anders waren alle medewerkers werkloos geweest. Waar zou al dat zogenaamde bancaire talent naartoe moeten? Medewerkers die alleen gemotiveerd zijn vanwege de bonus moet je zo snel mogelijk ontslaan, die zijn niet gecommitteerd aan het bedrijf, maar alleen aan zichzelf. Nederigheid en zelfreflectie zou de financiële wereld sieren. Bewijzen dat men zelf de problemen kan oplossen, zou het vertrouwen weer terugbrengen en dat is een proces van jaren.

Meer over