kort

Wat jammer dat uw columniste Nausicaa Marbe (Forum, 2 januari) niet begrijpt dat de oog-om-oog-tand-om-tandstrategie van Israël de afgelopen tientallen jaren het land geen spat veiliger heeft gemaakt, integendeel....

Ruud JansenHaarlemFloris van den BergBunnikJan Klein KranenburgHummeloEdwin Benneheij en Almere

Dialoog
Ruud Jansen, Haarlem

Ambtseed
De overheid dient strikt religieus neutraal te zijn om de vrijheid van ieder individu te kunnen garanderen. Religie dient een privéaangelegenheid te zijn, zoals een hobby. De ambtseed zou geen enkele verwijzing naar welke religie dan ook moeten hebben. Of een ambtenaar een religie aanhangt of niet, is voor het ambt volkomen irrelevant.

Ambtseed
Indien een ambtsdrager op grond van zijn of haar religie bezwaren heeft tegen aspecten die bij de uitoefening van dat ambt horen, dan dient de betrokkene daar conclusies aan te verbinden en een andere baan te zoeken. Dat bij het afleggen van de eed god mag worden aangeroepen, is historisch zo ontstaan (Binnenland, 7 januari). Er is echter geen goede reden waarom dit zou moeten blijven. In een multiculturele samenleving is iedereen, gelovigen incluis, erbij gebaat dat de overheid religieus neutraal is. Moet het ook mogelijk zijn om een eed af te leggen op Zeus, Boeddha, Krishna, het vliegende spaghettimonster, satan?

Ambtseed
Als het pluriforme multiculturele model wordt gevolgd, dan zou dat logischerwijs allemaal moeten mogen. Veel beter is het om ieder zijn of haar religie te laten en een religieus neutrale gelofte af te leggen, voor alle ambtenaren, inclusief militairen en politie.

Ambtseed
Floris van den Berg, Bunnik

Mohammed
Mark Omvlee hoeft zich geen zorgen te maken (Geachte redactie, 7 januari). Doordat in verschillende etnische kringen de naam Mohammed anders wordt gespeld (Mohamad, Mohamed, Mohammad, Mohammed), staat deze naam meerdere keren in de lijst van populaire namen.

Mohammed
Zou je alle verschillende schrijfwijzen optellen, dan is er wel sprake van een top-20 notering.

Mohammed
Jan Klein Kranenburg , Hummelo

Terugkeer
Yes! Gummbah is terug!

Terugkeer
Edwin Benneheij, Almere

Meer over