Korthals brengt criminele goederenstromen in kaart

Nederland loopt als groot distributieland grote risico's, omdat 'onder de dekmantel van legale goederenstromen hoog criminele goederen als cocaïne, wapens en springstoffen worden ingevoerd'....

Deze inventarisatie is een onderdeel van een 'integraal onderzoek' dat Korthals in juni aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. De Kamer had daarom gevraagd na de onthullingen van de commissie-Kalsbeek over grootscheepse cocaïnetransporten die begin jaren negentig zouden hebben plaatsgevonden. De commissie is vernoemd naar voorzitter en PvdA-Kamerlid Kalsbeek.

Bij die cocaïnehandel van in totaal zo'n 15 duizend kilo zouden corrupte overheidsfunctionarissen zijn betrokken. Korthals is overigens van mening dat dit wel meevalt, maar wil nu wel weten welk soort ambtenaren voor omkoping kwetsbaar is. Ook wil hij met het integrale onderzoek zo veel mogelijk 'geruchten' over grootscheepse invoer van cocaïne de wereld uithelpen. Korthals gelooft weinig van het verhaal dat met behulp van ambtenaren 15 duizend kilo cocaïne is ingevoerd.

Ook het strafrechtelijke onderzoek wordt stevig opgezet. Korthals heeft officier van justitie Haverkate en de nieuwe officier van de Criminele Inlichtingendienst (CID) Don daarvoor aangesteld en speciale bevoegdheden gegeven. De twee rapporteren rechtstreeks aan voorzitter De Wijkerslooth van het College van Procureurs-Generaal, de top van het Openbaar Ministerie.

Haverkate en Don krijgen zelfs de beschikking over het eerder besmet verklaarde en in een kluis opgeborgen IRT-materiaal. Dat zijn gegevens over criminelen die het zogeheten IRT-team begin jaren negentig niet op legale wijze heeft verkregen.

Korthals zegt dat hiermee risico's worden gelopen, omdat de rechter de informatie als onrechtmatig kan bestempelen en dus niet als onderdeel van de bewijsvoering kan dienen.

Meer over