KORTB07

Verpleeghuisarts Sytse Zuidema constateerde dat 80 procent van de dementerenden ‘probleemgedrag’ heeft en medicijnen krijgt om dat te beïnvloeden (Kennis, 2 februari)....

Hans PunteEnschedePsychiatrisch verpleegkundigeBob VerbraeckAmsterdam en trainer ouderenpsychiatrie

Bij het geven van consultaties in verpleeg- en verzorgingshuizen spreek ik liever van onbegrepen gedrag of omgangsproblemen dan van ‘probleemgedrag’. Het onbegrepen gedrag stelt immers de zorgverlener voor een probleem. Zulk gedrag doet zich voor als de dementerende te weinig steun krijgt bij zijn pogingen controle te houden over het bestaan. Dit veroorzaakt veel stress en heeft claimen, apathie, agressie en depressie tot gevolg.

Er is al veel positieve ervaring met andere zorgconcepten. Betere scholing en een andere inrichting van de zorg kunnen bijdragen aan het voorkomen van onbegrepen gedrag van dementerenden.

Haast
Is het niet een beetje flauw om met het vingertje naar de verzorgenden te wijzen? Kunnen artsen soms wel omgaan met het probleemgedrag van dementerenden? En waarom leren ze dit de verzorgenden dan niet? Of ligt het professioneel omgaan met probleemgedrag wat ingewikkelder?

Haast
Nog niet zo heel lang geleden werd een verzorgende geschikt gevonden voor het vak als zij veel bewoners in een kort tijdsbestek kon wassen, aankleden en eten geven. Alleen, dementerenden houden niet zo van haast, maar meer van langzaam en traag. Toch zit snel werken er bij veel verzorgenden nog diep in en worden zij erop afgerekend als dit niet gebeurt.

Haast
Verzorgenden worden geconfronteerd met veel bureaucratische regels, opgelegd vanuit de overheid en de inspectie. Wat zouden zij het prettig vinden als zij zich vooral kunnen richten op het zorg verlenen zelf in plaats van op de bureaucratische regels.

Haast
Ik ben erg blij dat kritisch gekeken wordt naar medicijngebruik. Maar laten we ook erkennen dat professioneel omgaan met probleemgedrag van dementerenden moeilijk is en van veel factoren afhankelijk. Zolang de vingerwijzing uitsluitend richting verzorgenden gaat, zal er helaas nog te vaak gebruik gemaakt worden van de Haldol en Risperdal.

Meer over