Korps moet ontslag omstreden ex-chef CID heroverwegen

Het politiekorps Gooi- en Vechtstreek gaat in opdracht van de rechter opnieuw bekijken of F. van der Putten, ex-chef van de Criminele Inlichtingendienst (CID) van dat korps, terecht is ontslagen wegens ongeschiktheid voor het politieambt....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De Rotterdamse rechtbankpresident J. Mendlik, die de zaak behandelde, vindt de ontslaggrond onvoldoende onderbouwd. Het korps neemt nu een week de tijd om een nieuw standpunt in te nemen. Mendlik zei dat ontslag wegens verstoorde arbeidsverhoudingen ('incompatibilité d'humeur') hem passender lijkt.

De CID-chef was een aantal malen in botsing gekomen met het Openbaar Ministerie in Amsterdam, dat de justitiële verantwoordelijkheid draagt voor het politiewerk in Gooi- en Vechtstreek. Van der Putten geldt als de architect van de doorlaatmethode, waarbij de politie partijen drugs op de criminele markt laat komen, in de hoop dat de opdrachtgevers van de transporten worden ontdekt. Die methode wordt verworpen door het Amsterdamse parket.

Het Openbaar Ministerie is ook verbolgen over het feit dat Van der Putten heimelijk telefoongesprekken met officieren van justitie heeft opgenomen. Tegen de politieman loopt bovendien een gerechtelijk vooronderzoek, wegens zijn banden met de Belgische politieman Willy van M., die in België is aangehouden op verdenking van drugshandel.

Meer over