Kooplieden

De bewindslieden verantwoordelijk voor de invoering van het belastingplan 2001, Zalm en Vermeend, betonen zich goede kooplieden. Het zou groener, rechtvaardiger, en eenvoudiger zijn....

Ieder gaat erop vooruit, zowel de burgers als de overheid. Aangezien de hoofdmotivatie voor dit belastingplan vanuit de overheid was een stabielere belastingopbrengst te krijgen, betekent dat daar de netto- inkomsten omhoog gaan. Per saldo gaan de burgers en het bedrijfsleven er dus op achteruit. Mijn petje af voor de heren.

Meer over