'Kooldioxide is echt wat anders dan de komst van een snelweg'

Hoe kreeg de lokale actiegroep CO2isNEE politiek-Den Haag op de knieën?

BARENDRECHT 'Dit moeten we zeker gaan vieren', reageert bestuurslid Kees Pieters (55) van de Barendrechtse actiegroep CO2isNEE donderdag op het bericht dat het kabinet-Rutte definitief afziet van de opslag van kooldioxide (CO2) in een leeg gasveld onder de gemeente Barendrecht.


Elf maanden geleden stond Pieters nog in het Barendrechtse theater Het Kruispunt de toenmalige ministers Jacqueline Cramer (Milieu) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) uit te leggen waarom het van de gekke was dat het kabinet-Balkenende IV uitgerekend het dichtbevolkte Barendrecht had aangewezen als proeftuin voor de ondergrondse opslag van kooldioxide, een gas dat bij verspreiding de verstikkingsdood kan veroorzaken.


Pieters is ingenieur en uit zijn hele betoog van die avond ademde dat hij goed wist waarover hij sprak. De verontruste Barendrechters in de zaal lagen aan zijn voeten. Maar hoe luid hun boegeroep richting de twee ministers op het podium ook klonk, Cramer en Van der Hoeven bogen niet.


Het kabinetsbesluit van gisteren is vooral het lobbysucces van de actiegroep CO2isNEE. Bij haar begon het verzet. Toen het college van B en W van Barendrecht de kat nog uit de boom keek, werd door bewoners al goed gedocumenteerd op de trom geroffeld. In het najaar van 2009 gaf de actiegroep vol gas, vertelt Pieters. 'In de eerste drie maanden waren we er met een man of vijf bijna fulltime mee bezig.'


De actiegroep bestond uit een mix van gepensioneerden, zelfstandig ondernemers en mensen in loondienst. Stap voor stap professionaliseerden ze hun website en vergrootten ze hun invloed en politieke reikwijdte. Eerst wisten ze het gemeentebestuur te winnen, vervolgens het bestuur van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.


Toen na drie maanden het meeste werk verzet was, kwamen de bestuursleden nog met een frequentie van eens per twee weken bijeen. Pieters: 'Stukken schrijven, persberichten versturen, druk uitoefenen, kranten beïnvloeden.' Bewonersprotest blijkt heel krachtig te kunnen zijn, constateert hij. 'Een mondige bevolking is goed voor de democratie.'


Het tegenargument is dat gebrek aan lokaal draagvlak ook verlammend kan werken. Wat krijgt de overheid nog van de grond als iedereen roept: het mag, maar niet hier?


'Je ziet dat bij de aanleg van de A4 door Midden-Delfland, een proces dat al veertig jaar stagneert', zegt Pieters. 'Maar CO2-opslag onder dichtbevolkt gebied is toch van een andere orde. Als hier een wolk CO2 ontsnapt, kan die alleen maar naar onze huizen stromen. Dat is onverantwoord. Het verzet tegen de komst van een snelweg zal nooit op dezelfde brede manier gedragen worden als het heftige verzet in Barendrecht tegen de komst van CO2-opslag.'


Meer over