Koninklijk werk

Aan tv-presentatrice Hanneke Groenteman werd op dezelfde dag dat zij voor het eerst AOW ontving, gevraagd het VARA-programma B & W te presenteren....

In 1995 besliste de Hoge Raad dat leeftijdsdiscriminatie op de grens van 65 jaar volgens geldende maatschappelijke opvattingen geen verboden discriminatie opleverde. In die kwestie solliciteerde een 65-jarige mevrouw bij een schoonmaakbedrijf. Ze maakte niet alleen een goede, maar ook een jeugdige indruk, want ze werd aangenomen. Pas bij de verwerking van de aanstellingsformulieren bleek dat mevrouw 65 jaar was. Dat was kennelijk schrikken, want mevrouw werd prompt met een beroep op de overeengekomen proeftijd ontslagen. Dat mocht toen, en mag ook nu volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, nog steeds.

Hanneke Groenteman kreeg van de VARA echter haar troon en werd koninklijk ontvangen. Een koninklijk afscheid verwachtte de 66-jarige particulier secretaris van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Deze dame was in 1988 in dienst gekomen van 'de Koningin'. Kort voor haar 65-ste werd haar gevraagd nog wat langer te blijven. Mevrouw ging akkoord, maar wilde wel een nieuw arbeidscontract.

Bij bediging van haar oorspronkelijke arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd, zou zij namelijk pensioen ontvangen. Het salaris zou dan een leuk extraatje zijn. Aldus geschiedde.

Na een jaar lieten Margriet en Pieter haar weten 'verjonging van hun secretariaat na te streven' en vroegen zij mevrouw uit te zien naar een opvolgster. Deze werd gevonden en aangesteld, nog voordat het arbeidscontract met de secretaris was bedigd. De Koningin verzocht vervolgens ontbinding van die arbeidsovereenkomst. De secretaris vroeg een ontslagvergoeding gebaseerd op al haar dienstjaren, dus ook die van vhaar 65-ste.

De rechter hield het hoofd koel en bewaakte de schatkist. De dienstjaren opgebouwd met de eerste arbeidsovereenkomst tellen niet mee, want voor een vergoeding bij het einde van het dienstverband wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is rechtens geen plaats. Die 'vergoedingstechnisch waardeloze arbeidshistorie' heeft door de verlenging van de tewerkstelling niet opeens waarde gekregen. Wel kreeg mevrouw een vergoeding omdat het niet zo netjes was de opvolgster reeds aan te stellen voordat de arbeidsovereenkomst met de secretaris was bedigd. 45 duizend euro. Niet slecht voor een jaar werken.

Ze kunnen het wel missen, zal de rechter gedacht hebben.

Meer over