Koninginnedag zonder meters bier en flesjes breezer

Wie, zoals zo velen in voorgaande jaren, al in beschonken toestand Koninginnedag in Amsterdam komt vieren, krijgt het moeilijk. In alle treinen en stations geldt vanaf vanavond zes uur een alcoholverbod van 32 uur....

Van onze verslaggever Willem Beusekamp

In de hoofdstad zelf wordt paal en perk gesteld aan de jaarlijkse slemppartij. Uit het kloeke draaiboek van de gemeente Amsterdam blijkt dat het populaire 'meterbier' niet mag worden verkocht. Verder geldt op en rondom het Rembrandtplein en Leidseplein komende nacht een zogenoemd afkoelregime: het is verboden de hele nacht door te halen. Coffeeshops moeten op tijd dicht.

Op de dag zelf ontbreekt niet alleen het 'meterbier'. Uit het draaiboek: 'Er zullen geen happy hours of andere kortingsacties plaatsvinden. Geen drank aan beschonken feestgangers. Geen sterke drank aan jongeren beneden de 18 jaar. Vanaf 11 uur mag er daadwerkelijk worden getapt, om 21 uur moeten de biertaps weer zijn verwijderd.'

De naleving van deze regels ('breezers mogen niet in glazen flesjes worden verkocht') zal volgens de politie streng worden gehandhaafd. 'Er wordt meteen overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie zal direct een transactievoorstel van minimaal 660 euro aanbieden.' Ontheffingsaanvragen voor Koninginnedag 2004 worden in dergelijke gevallen op voorhand geweigerd.

Particulieren die blikjes bier en/of bederfelijke etenswaar verkopen, zijn eveneens in overtreding en riskeren een boete. Varende dekschuiten met harde muziek zijn 'onder geen enkel beding' toegestaan. Alleen zij die een ontheffing hebben, mogen herrie maken, mits hun boot is aangemeerd. De politie te water zal strenge alcoholcontroles uitvoeren.

De grootste drukte wordt woensdagochtend verwacht bij het Centraal Station, waar zich elk jaar op 30 april een kleine 200 duizend feestvierders melden voor een dagje oranjejolijt. Dat is dit jaar en komende jaren niet langer mogelijk vanwege de grootscheepse verbouwingen ten behoeve van de nieuwe metro. De Nederlandse Spoorwegen hebben derhalve een 'robuuste reisregeling' opgesteld, die erop neer komt dat men vanuit de provincie beter ergens in een buitenwijk kan uitstappen.

Wie het toch aandurft, ziet dat morgen het Centraal Station is opgedeeld in vier eilanden, een voor elke windrichting. 's Avonds vertrekt de trein weer vanaf het eiland waar 's morgens werd uitgestapt. Voor de juiste reisinformatie zijn folders verspreid .

Een extra waarschuwing krijgen de wildplassers. Zij gaan zonder pardon op de bon. Voor ruim zestigduizend euro worden in de binnenstad 'plaskruisen' neergezet, die uitsluitend mannelijke bezoekers soelaas bieden. Aan de horeca wordt daarom gevraagd minder rigide (niet zelden 50 eurocent per sanitaire stop) op te treden en vooral vrouwelijke feestgangers gratis van het toilet gebruik te laten maken.

De vrijmarkt is slechts toegestaan vanaf woensdagochtend zes uur tot acht uur 's avonds. 'Bakken en braden' in het Vondelpark is uit den boze.

Meer over