Komt dat zien: dominees Abortus Horror Show!

Verkleed als de duivel danst dominee Keenan Roberts om de doodskist van wat een aidsslachtoffer moet zijn. 'Denkt u nu echt dat je als homo geboren wordt?...

Welkom in Hell House, de reli-show waarmee Keenan Roberts de jeugd wil bekeren en hen wil redden uit handen van de duivel. Na de begrafenis van de aidsdode volgt Roberts' 'favoriete scène' van een abortus, nagespeeld door de mensen uit zijn kerk.

Terwijl een arts de 'foetus' uit de spartelende en bloedende vrouw verwijdert, danst dominee Roberts opnieuw rond in zijn duivelskostuum. 'Wat een heerlijke keuze dat je baby's mag vermoorden', gilt hij. 'Als moeder heb je het recht je kind te vermoorden!'

'Schokkend, he?', zegt dominee Roberts tevreden, als hij de show in zijn kantoor nog eens op de video bekijkt. De jeugdige predikant van het Abundant Life Christian Center in Arvada ziet eruit als een sportheld: gespierd, gebruind en met een smetteloos witte en brede lach. Op zijn bureau ligt een doornenkroon en aan de muren hangen posters met opgewekte teksten als 'Moed!', 'Succes!' en 'Winnen is normaal!'

Schokkend? Is walgelijk niet een beter woord? 'Tsja, je kunt nu eenmaal geen impact hebben zonder een botsing,' zegt Roberts. 'Wij zijn inderdaad veel uitgesprokener dan de meeste kerken. Bijna niemand durft hardop te zeggen dat homoseksualiteit zonde is en abortus domweg moord, maar wij wel. Wij zijn niet bang om explosieve thema's aan de orde te stellen'.

Hij is langzamerhand wel gewend aan de verwijten dat hij de haat tegen homo's aanwakkert en bijdraagt aan het klimaat waarin aanslagen op abortusartsen worden gepleegd. 'Wij propageren geen haat, maar soms moet je vuur met vuur bestrijden', legt hij minzaam uit. 'Waar het ons om gaat is de cruciale levensvraag te stellen: ben je wel op weg naar de hemel? Zo niet, dan kun je vandaag de juiste weg inslaan!'

De kritiek van de media beschouwt hij slechts als reclame voor zijn show. 'God heeft de media op een ongelooflijke manier gebruikt', stelt hij tevreden vast. 'Het kan me niet schelen of ze me voor Stalin of Hitler uitmaken, als God ons maar zendtijd geeft!'

Een van de hoogtepunten van de vorige Hell House-show was 'Leugens, wellust en overspel', een scène van president Clinton en Monica Lewinsky in het Witte Huis. Allemaal heel ingetogen, verzekert Roberts. Zijn broer en diens vrouw speelden Clinton en Monica. 'Want we zaten met het probleem dat er werd gekust op het toneel', legt de dominee uit.

Roberts vertelt dat er al 26 duizend mensen naar zijn show zijn komen kijken, voornamelijk jongeren. 'Naar de kerk krijg je je vriend of vriendin niet gauw mee, maar hierheen wel', zegt hij. 'En het werkt'. Van de 26 duizend toeschouwers hebben naar zijn zeggen liefst achtduizend 'Jezus in hun hart toegelaten'. Hij laat een dikke stapel bekeringsformulieren zien die de toeschouwers na de show kunnen invullen.

De show heeft al vele levens gered, zegt hij. 'Er zijn kinderen die aan zelfmoord dachten, maar er na onze show toch vanaf zagen. Of vrouwen die na afloop hun afspraak met de abortuskliniek afzegden'. Het is hem naar zijn zeggen zelfs gelukt een homoseksuele demonstrant die tegen zijn show protesteerde, te bekeren. 'Toen hij de show gezien had, was hij om. Het was een wonder!'

Roberts werkt nu weer aan een nieuwe Hell House show. Ditmaal komt er misschien een scène over racisme in, maar de abortus- en aidsscènes blijven, dat staat vast. Hij schrijft altijd zelf het script. 'Ik bid eerst om inspiratie en daarna komt het vanzelf. Bij anderen lukt het om de een of andere reden niet', zegt hij.

Als modern prediker heeft Roberts het Hell House-concept laten patenteren. Zijn Abundant Life-kerk heeft het al aan 375 kerken in de hele wereld doorverkocht in de vorm van een video-band, compleet met een Hell House-handleiding en een cd met satanische geluidseffecten. De prijs voor de complete How to do a Hell House-kit: 199 dollar.

Roberts speelt nu met het idee een permanente show te organiseren waarmee hij door het land wil trekken. 'Dit is supermodern evangelisme', zegt hij. 'De boodschap is tijdloos, maar de vorm is eigentijds. Als je die clips op MTV ziet, waarom mogen wij deze vorm dan niet gebruiken om de Duivel en het Rijk der Duisternis te ontmaskeren?'

Meer over