Kombrink tracht ruzie bij museum te bezweren

De crisis bij Museum Boijmans van Beuningen rond directeur Chris Dercon heeft een verrassende wending genomen. Na interventie van de Rotterdamse kunstwethouder H....

De conservatoren en stafleden van Boijmans namen tijdens de bijeenkomst met Kombrink afstand van de harde kritiek die zij recent uitgebreid in de media op Dercon hadden gespuid. De wethouder had zich hieraan enorm geërgerd. 'Het is verwerpelijk om met dergelijke verhalen naar de pers te stappen.'

Kombrink draaide ook de mogelijke miljoenenverkoop van een schilderij van Mark Rothko uit de Boijmans-collectie voorlopig terug. Er komt eerst een discussieronde over waaraan ook externe deskundigen en het Instituut Collectie Nederland zullen deelnemen. De wethouder legde Dercon en zijn opponenten na afloop van het onderhoud dinsdagavond een spreekverbod op. 'Er staat nu veel spanning op de organisatie. Als je de relatie tussen de directeur en zijn medewerkers nog een kans wil geven moet je rust in de tent hebben.'

De complete Boijmans-staf zegde recent het vertrouwen op in Dercon, die in 1995 bij het museum aantrad na tevoren kunstcentrum Witte de With in Rotterdam tot grote bloei te hebben gebracht. Volgens de stafleden is hij een chaotisch manager, jaagt hij het publiek weg en is niet duidelijk welke artistieke koers hij met het museum wil varen.

Toen Dercon besloot Grey, Orange on Maroon van Mark Rothko (VS) te verkopen kwam de staf in opstand. Dercon wil de opbrengst van de verkoop (door kunstkenners op zes tot acht miljoen gulden geschat) gebruiken voor het creëren van een aankoopfonds voor nieuw werk. De conservatoren zijn echter bang dat het geld bedoeld is om tekorten op de bouw van een nieuwe vleugel op te vangen. Zij vinden dat Dercon de historisch opgebouwde verzameling van Boijmans ongemoeid moet laten.

In het gesprek met Kombrink schaarde de staf zich achter de nieuwbouwplannen. Voorts werd het verwijt dat Dercon 'financiëel wanbeheer' had gevoerd terug genomen. Over het meningsverschil inzake Dercons inhoudelijke kijk op Museum Boijmans Van Beuningen werd dinsdagavond echter niet gepraat.

Kombrink gaat ervan uit dat dit aan de orde komt tijdens de komende gespreksronde tussen de directeur en zijn weerspannig kader. 'De persoonlijke verhoudingen zijn niet goed. Een snelle oplossing is er niet. Dinsdagavond was een eerste stap in een proces dat zeker nog een flinke tijd zal vergen.'

De Rotterdamse gemeentebestuurder sluit niet uit dat de onrust bij Boijmans ook voor een deel wordt veroorzaakt door de reorganisatie die het personeel boven het hoofd hangt. Dercon stuitte bij zijn entree op grote financiële tekorten en moest daarom snoeien in het budget. Dat betekent bijna zeker dat ook posities van een aantal van zijn huidige criticasters in het geding zullen zijn. 'Die wetenschap werkt doorgaans ook niet rustgevend', aldus Kombrink.

De Rotterdamse politiek houdt zich tot op heden bij dit conflict voornamelijk aan de zijlijn op. Kombrink, die Dercon in het zadel wil houden, heeft zich vorige week al van de steun van de fracties in het college verzekerd. De eventuele verkoop van Grey, Orange on Maroon komt vanmiddag aan de orde in de gemeenteraad.

Inmiddels heeft Dercon zijn eerste adhesiebetuiging binnen. Collega Kristin Feireiss van het Nederlands Architectuurinstituut (overbuurman van Boijmans Van Beuningen) liet in een 'persoonlijke persverklaring' weten dat 'Dercon steun verdient voor zijn vooruitstrevende visie'.

Meer over