Kom op mannen, emancipeer eens mee!

De ingezonden brieven van donderdag 21 april.

Cox Habbema, juli 2007. Beeld Frans Jansen/HH
Cox Habbema, juli 2007.Beeld Frans Jansen/HH

Meer dan alleen mooi en elegant

Yrrah Boddéus is het niet eens met schrijfster Wiegertje Postma, die in een interview (V, 18 april) antwoordt op de stelling 'De emancipatie in Nederland is toch af', dat dit 'bijna waar is'. Maar de kop boven de brief luidt 'Vrouwenemancipatie is helemaal niet af' (O&D, 19 april). Kwestie van definitie, maar Nederlandse vrouwen zijn al flink geëmancipeerd de afgelopen zestig jaar, krap twee generaties. Wat mij betreft is het nu tijd voor echte mánnenemancipatie.

Ik ken veel vrouwen die minimaal drie, maar meestal vier, soms vijf dagen werken en daarnaast het gezin runnen. Terwijl hun eigen moeders en zeker hun oma's nog voltijds voor de kinderen zorgden en de tegemoetkoming voor de kinderopvang net zo onvoorspelbaar is als het weer.

Winst voor Nederland: zowel met onze arbeidsproductiviteit als met het geluksgevoel van onze kinderen behoren we tot de wereldtop. Maar ja, door al die vrouwen in het onderwijs komen de jongens in de knel. En vrouwen stoten niet door naar de top, omdat ze niet fulltime werken. Enzovoort. Tja.

Dan de mannen. Ja, een aantal mannen gaat vier dagen werken als ze vader worden. Gemiddeld werken mannen echter méér na de geboorte van het eerste kind.

Kom op mannen, emancipeer eens mee! Eis een fatsoenlijk vaderschapsverlof. Voel je net zo verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van je kinderen als je partner. Ontstijg de opgelegde competitiedrang en egocultuur en ontwikkel oog voor het gezamenlijk belang, zowel thuis als op het werk.

En durf te erkennen dat jij - net als ieder mens - discrimineert en vrouwen echt anders beoordeelt dan mannen. Alledaags seksisme, jegens vrouwen en mannen, en niet te vergeten jongens en meisjes, speelt nog altijd een belangrijke rol in onze cultuur.

Een mooi voorbeeld daarvan is het artikel in dezelfde Volkskrant over de overleden Cox Habbema. 'Ze was elegant, mooi en vasthoudend in haar opvattingen ...', aldus de intro. Elegant en mooi - zeker en ook vermeldenswaard. Ik begrijp dat ze onder anderen Charles Aznavour aan de haak wist te slaan. Maar haar verdiensten waren zo veel groter, blijkt uit de rest van het verhaal. Al lijken die dan weer deels te danken aan een 'vrouwelijke' kwaliteit: 'een verleidelijk soort overredingskracht...'

Monica van der Garde, Utrecht

Octopussen op het ijs

Schande dat fans van een Amerikaanse ijshockeyclub octopussen op het ijs gooien (Sport, 19 april). Schande om een dier, al is het dood (hoop ik, want je weet maar nooit) zo te behandelen.

Zeeën worden leeggevist en dan wordt er met het resultaat zo minachtend omgegaan. Komt nog bij dat een octopus een waanzinnig boeiend dier is, intelligent, liefdevol naar haar nageslacht, gracieus.

Boerenpummels, dat zijn die gasten van de Detroit Red Wings.

Ik hoop dat ze bij zwemmen of surfen ooit een Grote Kraak mogen tegenkomen.

Mariet Dekking, Putten

Zwangerschapsverlof

In de Brief van de dag van 19 april schrijft Yrrah Boddéus dat financiers van wetenschappelijk onderzoek, zoals NWO en ZonMw, vasthouden aan de vastgestelde subsidietermijn, ook als een onderzoeker in de tussentijd zwanger wordt en met verlof gaat. Dit is onjuist. Zowel NWO als ZonMw ziet zwangerschapsverlof als een gegronde reden om de subsidietermijn te verlengen. Overeenkomstig dit beleid komt het bij beide wetenschapsfinanciers zeer regelmatig voor dat de looptijd van de subsidie om deze reden wordt verlengd.

Hans de Groene, directeur NWO
Henk Smid, directeur ZonMw

The Little Foxes

Hein Janssen mag in zijn recensie van The Little Foxes van alles over het stuk ('belegen') of uitvoering ('vet aangezet') vinden, maar het is overdreven om te stellen dat het stuk in Nederland nauwelijks is gespeeld. Als Roofvogels ging het in 1939 in première met Fie Carelsen in de hoofdrol (haar beste creatie volgens het toenmalige Algemeen Handelsblad), en in 1960 werd het als De kleine vossen gespeeld door Caro van Eyck, onder meer op de avond dat zij de Theo Mann-Bouwmeesterring ontving. Het zijn dus niet de minste actrices in wier voetspoor Anniek Pheifer mag treden.

Frank Zaagsma, Amsterdam

NSB en antisemitisme

De heer Piet Winkelaar stelt dat, vergeleken met wat destijds normaal werd gevonden, de uitspraken van NSB'ers over Joden minder rabiaat overkomen (O&D, 20 april). Dat is blijkbaar ook de opvatting van onze beroepsgoedprater Chris van der Heijden: 'Ik vind dat wel meevallen' (V7, 19 april).

Dan zou ik beide heren toch willen aanraden eens te proberen wat te lezen in het antisemitische hetzeblad De Misthoorn, de NSB-pendant van het Duitse Der Stürmer. Dat kan, nu de hele zaak gedigitaliseerd schijnt te zijn. Zelf ben ik in het bezit van een exemplaar van deze verschrikking, en ik kan u verzekeren, het is bijna niet op te brengen.

Je krijgt zicht op de diepste diepte van menselijke slechtheid, gemeenheid, lafhartigheid en morele verwording. Na vijf minuten lezen wil je nog maar één ding: onder de douche!

Dick Betlem, Tilburg

Gevangenen krijgen iPad

'Legt u al uw persoonlijke spullen maar in deze doos. Ja ook uw mobieltje natuurlijk. Het is hier wel een gevangenis, hé!'

'En dan hebt u hier uw nieuwe iPad - compleet met de bijpassende messenset voor uw eerst kookcursus. Ik wens u een prettig verblijf!'

Jaap van Velzen, Vlissingen

Meer over