Kom genees, eet wat vlees. Eet je rond, ’t is gezond

Wie griep heeft en geen zin heeft in Den Haag, kan een nuttig spelletje doen. Het spelletje heet vertalen. Het is vooral nuttig voor rechters, politieagenten en officieren van justitie – en ik zal straks uitleggen waarom....

Deze herfst had ik een aantal studenten onder mijn hoede die een essay wilden gaan schrijven. Om te oefenen met schrijven vertaalden we om het hardst een 16de-eeuws gedicht over een juffrouw die ziek in bed lag. En omdat vervolgens iedereen in mijn omgeving griep kreeg, en omdat uiteindelijk ook ik griep kreeg, bleef die zieke juffrouw vanzelf in mijn hoofd hangen.

Het gedicht heet A une Damoyselle malade, het werd in 1537 geschreven door Clément Marot, en het gaat over zijn geliefde, die zoals gezegd ziek is. Hij flirt, fleemt en flikflooit een beetje en probeert haar over te halen met hem uit te gaan. Maar dan moet ze natuurlijk eerst wel iets eten om gezond te worden en weer kleur te krijgen.

Het is een langgerekt, verticaal gedicht van 28 regels, die elk precies drie lettergrepen lang zijn. Als we het in de krant wilden afdrukken, zouden we heel dunne kolommen krijgen. Gewoon achter elkaar opgeschreven begint het Franse origineel zo.

‘Ma mignonne, Je vous donne Le bon jour; Le séjour C’est prison. Guérison Recouvrez, Puis ouvrez Votre porte Et qu’on sorte.’

En dan zijn we elf regels op weg.

In 1997 schreef de wiskundige Douglas Hofstadter het boek Le Ton beau de Marot, waarin hij niet alleen het gedicht opnam, maar vooral ook een hele waslijst aan diverse vertalingen.

Hij wilde laten zien hoe oeverloos de mogelijkheden van vertaling zijn: ieder nieuw woord dat je kiest, dwingt je in een andere richting en zorgt voor een nieuwe betekenis. Zo beland je vanzelf op plaatsen die je nooit had verwacht. Douglas Hofstadter maakte zelf ook een vertaling, en die citeer ik in zijn geheel, als uitgangspunt voor de vertaling die u zelf wellicht wilt gaan maken. My Sweet Dear heet het in het Engels.

‘My sweet dear, I send cheer -, All the best! Your forced rest Is like jail. So don’t ail Very long. Just get strong – Go outside, Take a ride! Do it quick, Stay not sick - Ban your ache, For my sake! Buttered bread While in bed Makes a mess, So unless You would choose That bad news, I suggest That you’d best Soon arise, So your eyes Will not glaze. Douglas prays Health be near, My sweet dear.’

Ik ben niet de enige die het gedicht nu jaren later opnieuw voorlegt aan studenten. Op het internet zag ik dat bijvoorbeeld de Amerikaanse jurist Steven D. Jamar het leest met de studenten van zijn werkgroep over copyright. Als je dit gedicht wilt vertalen is immers de belangrijkste vraag of je kiest voor de opzienbarende vorm – rijm en ritme – of voor een letterlijke vertaling van de inhoud. Dat brengt Jamar tot een vraag over copyright, want waar trek je de lijn tussen vorm en inhoud bij dit gedicht? En waarop berust het copyright dan?

Leve Amerika. De gemiddelde Nederlandse rechtenstudent zou raar opkijken als je met zo’n gedicht kwam aanzetten bij een juridisch vak. En toch is het juist voor juristen van belang te leren dat vorm en inhoud onlosmakelijk verbonden zijn. Juist juristen zouden moeten leren dat een kleine verandering in woordkeuze grote gevolgen heeft voor de betekenis van een tekst. Dat maakt deze vertaaloefening ook zo nuttig voor juristen.

In HP/De Tijd schreef Bart de Koning vorige week een artikel over gerechtelijke dwalingen: ‘Valse vonnissen’. Deels ging dat over valse proces-verbalen, waarin dingen worden opgeschreven die verdachten nooit hebben gezegd. Politie-ambtenaren en griffiers vertalen namelijk stelselmatig de woorden van de verdachten naar juridisch jargon. De verdachte zegt dat hij iets heeft gejat en dat komt op papier als: ‘Ik heb het wederrechtelijk weggenomen.’ Soms gaat er bij die vertaling iets mis. Per ongeluk – of expres.

Het is niet altijd mogelijk om een verklaring op te schrijven in de eigen woorden van de verdachte, zei een rechercheur ooit ter verdediging tegen de Ombudsman. ‘Wel leg je de verklaring op het laatst voor en vraag je de verdachte of hij hetgeen op papier staat heeft bedoeld te verklaren.’

Je kunt op je klompen aanvoelen dat veel verdachten de vertaling van hun eigen woorden naar juridisch jargon niet begrijpen: die ondertekenen zo’n proces-verbaal feitelijk blind.

Nog erger is het wanneer in het dossier stukken zitten die van foute vertaling en eigen dichtsel aan elkaar hangen. De Koerd Huseyin Baybasin is louter op basis van telefoontaps veroordeeld voor moord, schrijft HP/De Tijd. ‘Volgens een uitgetypt verslag zou hij gezegd hebben ‘to make him cold, that’s all?’ Het OM noemde dat bij het hoger beroep ‘de kapstok van het bewijs’: hij wilde iemand koud maken. Experts verklaarden ter zitting echter dat Baybasin in werkelijkheid ‘to make him call, that’s all?’ had gezegd.’

En het artikel ging verder: ‘Dat kan ook niet anders, want in het Engels bestaat de uitdrukking ‘to make cold’ in de betekenis van vermoorden helemaal niet. Dat wijst er dus op dat iemand bij politie of justitie de woorden van Baybasin verdraaid heeft, zonder daarbij te beseffen dat ‘to make cold’ onzin is. De ontdekking van deze enormiteit heeft Baybasin niet mogen baten: hij is gewoon veroordeeld.’

Goedwillende rechercheurs en juristen zouden van Marots gedicht kunnen leren hoe gevaarlijk de omgang met taal eigenlijk is. En hoe snel de vorm aan de haal kan gaan met de inhoud. Kijk ook maar naar mijn eigen vertaling:

‘Lieveling, Ik bezing Op dit uur Uw figuur. Maar gij zijt Al een tijd Ongesteld, Afgemeld, Inspecteur Voor de deur. Kom, genees, Eet wat vlees. Je moet zo Met Marot Leuk op stap. Neem een hap. Drink Yakult. Eigen schuld Als je teint Straks verdwijnt. Eet je rond: t’ Is gezond, En een man Houdt ervan. Ciao, God bless, Ma Princesse, Lekker ding, Lieveling.’

Meer over