Koketteren

Volgens minister Bot is het modieus om de Europese Grondwet af te wijzen en koketteren tegenstanders met hun nee-stem. Erger kun je het niet maken, lijkt me, om de tegenstanders nog meer in het harnas te jagen....

Ik heb het nieuwe Verdrag tot vaststelling van de Grondwet nu een paar keer gelezen, maar ik kom er niet uit. Aan de ene kant is het goed dat allerlei zaken nu eens zijn opgeschreven, aan de nadere kant vind ik het toch een gedrocht.

Met name de bepalingen over de mensenrechten zijn veel te uitgebreid en algemeen. Dat een ieder recht op leven heeft, is mooi om te lezen, eindelijk erkenning als mens, prachtig, dank! Geldt dat ook voor de mensen in verre oorden die straks door militaire missies vanwege de EU onder vuur worden genomen? Of geldt het recht op leven alleen voor onderdanen van de EU?

Wat te zeggen van de sociale paragraaf die iedereen een recht toezegt op toegang tot sociale zekerheidsvoorzieningen (artikel II-94). Kan iemand die als gevolg van de strengere WAO-keuringen buiten de boot is gevallen zich nu rechtstreeks op dit artikel beroepen? Ik denk het wel, maar het is moeilijk uit de tekst van de Grondwet op te maken.

Gelukkig heeft de Grondwet oog voor het gezin: 'Het gezin geniet bescherming op juridisch , economisch en sociaal vlak'. Dat geldt vast ook wel voor de alleenstaande, maar dat lees ik niet in het Verdrag. Er staat ook niet bij dat voor die juridische steun gewoon dik betaald moet worden.

Het klinkt allemaal prachtig, maar de vraag die mij bezighoudt is in hoeverre deze fraaie bepalingen afdwingbaar zijn voor de gewone burger. Ik heb zelf wel een idee, maar het zou zo aardig zijn als minister Bot de burger nu eens klip en klaar informeert over wat we als burgers nu wel of niet aan dit lijvig boekwerk hebben. Dat is beter dan mensen te beschimpen die er gewoon niet uitkomen, of er wel een mening over hebben, maar niet conform die van onze minister. Dom en bot, lijkt mij.

Meer over