Kok hoopt in Torentje verdeelheid over thuiszorg te bezweren

Premier Kok heeft de fractieleiders van PvdA, VVD en D66 voor overleg, volgende week, over de toekomst van de thuiszorg ontboden in het Torentje....

Van onze verslaggeefster

Jet Bruinsma

DEN HAAG

Het kabinet heeft op 18 april en 7 mei tevergeefs geprobeerd het eens te worden over de toekomst-nota Thuiszorg en zorg thuis, kansen voor de toekomst, die Borst en Terpstra hadden opgesteld. Het stuk werd anderhalf jaar geleden aan de Tweede Kamer beloofd. Het belangrijkste twistpunt is de marktwerking in de thuiszorg.

Premier Kok zei woensdag na afloop van het kabinetsberaad dat het kabinet er niet aan ontkomt om óók oplossingen te vinden voor de problemen van de korte termijn. De thuiszorg heeft te maken met financiële tekorten, lange wachtlijsten en sinds begin dit jaar met de hortende invoering van een nieuw eigen bijdragenstelsel en een gewijzigd bekostigingsstelsel.

Over de marktwerking in de thuiszorg meldt de nota dat daarmee in deze regeerperiode pas op de plaats gemaakt zal worden. Die marktwerking houdt in dat traditionele thuiszorginstellingen concurrentie krijgen van particuliere bureaus, die nog maar enkele jaren actief zijn. Er zullen, beloven Borst en Terpstra, geen nieuwe bureaus meer worden toegelaten. Maar tegelijkertijd willen de bewindslieden de budgetten voor de oude thuiszorg toch iets minder laten groeien ten gunste van de nieuwkomers.

Die tekst is een compromis tussen enerzijds Borst en Terpstra, die volledige bevriezing van de marktwerking willen, en anderzijds de voorstanders van marktwerking, in het kabinet aangevoerd door minister Wijers (D66) van Economische Zaken. Ook de VVD-fractie in de Kamer kiest voor marktwerking.

Maar voor de fracties van PvdA en D66 gaat deze formulering te ver. Zij wijzen erop dat Borst eind maart beloofde dat de marktwerking niet verder zou worden doorgevoerd. Die toezegging moet volgens PvdA en D66 ruim worden opgevat en mag niet beperkt blijven tot deze kabinetsperiode.

Een tweede punt van geschil is het onderscheid tussen kortdurende thuiszorg na een ziekenhuisopname en de langdurige thuiszorg. Dat onderscheid, op 1 januari van kracht geworden, leidt thans tot veel problemen, maar uit de nota blijkt dat de bewindslieden de evaluatie eerst willen afwachten alvorens met oplossingen te komen.

Meer over