Kok hoeft geen uitleg te geven over 'oorlog'

Een meerderheid van de Tweede Kamer vond het woensdag niet nodig dat premier Kok de Europese Top van Berlijn verliet om in Den Haag uitleg te geven over de NAVO-aanvallen op voormalig Joegoslavië....

GPV-Kamerlid Van Middelkoop vroeg zich af waarom Kok het Nederlandse volk niet vanuit Berlijn had toegesproken. 'Nederland is nu partij in een oorlog', aldus Van Middelkoop.

De Kamer nam genoegen met minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken, die Berlijn wel even verliet. Minister De Grave van Defensie brak zijn bezoek aan Slovenië af om op tijd in de Kamer te kunnen zijn.

De overgrote meerderheid van Kamer sprak haar steun uit voor de NAVO-aanvallen op doelen in voormalig Joegoslavië. Alleen de SP, die het debat had aangevraagd, was tegen. GroenLinks-Kamerlid Vos sprak van 'het moeilijkste besluit van het afgelopen jaar'. GroenLinks stemde in met de NAVO-aanvallen 'onder de absolute voorwaarde' dat er een vervolg komt op de luchtaanvallen.

Meer over