Kok en Lubbers gegriefd door houding Israël na Bijlmerramp

Premier Kok en oud-premier Lubbers zijn diep teleurgesteld over de houding van Israël bij de nasleep van de Bijlmerramp. 'Israël is ons pas serieus gaan nemen toen het bloedserieus was', zei Kok donderdag voor de enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer....

De teleurstelling van de beide premiers betrof de weinig behulpzame houding van Israël bij de pogingen om helder te krijgen wat het vliegtuig vervoerde. Onder druk van de enquête kwamen een paar weken geleden ineens de papieren boven water van 25 ton vracht. Gisteren onthulde de enquêtecommissie dat de Israëlische regering die documenten al meer dan een jaar bezit. Maar Nederland kreeg ze niet, ondanks herhaalde verzoeken.

Kok noemde het 'merkwaardig' als dit door nonchalance kwam, en 'pijnlijk en verontrustend' als het bewust is gebeurd. 'Het zegt veel over de mate waarin het kabinet serieus is bejegend. Het zit mij allerminst lekker, om het zacht uit te drukken, dat het in het normale verkeer tussen staten niet mogelijk is gebleken om essentiële informatie boven water te krijgen. Hoe valt dat te rijmen met de bijzondere relatie tussen Nederland en Israël?'

Lubbers: 'Dat kán niet, en als vrind van Israël zeg ik dat zonder enige reserve. Gezien het verdriet dat is aangericht, moeten de autoriteiten ginds zorgen dat alle informatie op tafel komt.

'Ik heb er geen verklaring voor. Onbegrijpelijk en bijzonder teleurstellend.'

Tegenover het ANP weersprak topambtenaar A. Yarkoni van de Israëlische luchtvaartdienst de onthulling van de enquêtecommissie. 'Ik weet zeker dat ik de documenten pas tien minuten in handen had vóór ik ze op 18 februari aan de commissie overhandigde.'

Zowel Kok als Lubbers ontkende tegenover de commissie dat de goede band met Israël heeft geleid tot een voorkeursbehandeling voor luchtvaartmaatschappij El Al op Schiphol.

Kok zond de commissie begin deze week een notitie waaruit blijkt dat er uitsluitend bijzondere regelingen zijn met het oog op de veiligheid van El Al.

'Er was geen speciale status van El Al, wel een ruimhartige behandeling', zei Lubbers. 'Ik sluit niet uit dat mensen van El Al zijn gaan denken: wij hebben speciale rechten, wij mogen alles.

'Brutalen hebben de halve wereld. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij degenen die die ruimte gaven.'

Kok sloot zich bij zijn voorganger aan. 'Werkendeweg kan men het gewoon zijn gaan vinden om meer ruimte te nemen dan er formeel was.'

Meer over