Kok: Eerste Kamer niet onder druk door referendum

Er is geen sprake van druk op de Eerste Kamer als het gaat om het bereiken van een tweederde meerderheid voor het correctief referendum....

Het debatje was aangevraagd door de GPV'er Schutte. Hij wilde van Kok weten of het niet fatsoenlijker is om de nieuwe senatoren over het referendum te laten stemmen. Kok gaf ruiterlijk toe dat hij het referendum liever voorlegt aan de huidige Eerste Kamer. 'Iedereen die kan rekenen, ziet dat het problematischer wordt in de nieuwe Eerste Kamer.'

D66-fractievoorzitter De Graaf ontweek de vraag van SP-leider Marijnissen of hij vice-premier Borst dan wel premier Kok had laten weten dat het verwerpen van het referendum reden is om uit het kabinet te stappen.

De Graaf: 'Breekpunt komt in het algemeen niet in mijn vocabulaire voor, maar de minister-president weet van mij dat dit een zeer aangelegen punt is.'

Kok wilde niet zeggen of hij straks bij een dreigende verwerping van het wetsvoorstel het onaanvaardbaar zal uitspreken. 'Dit is het verkeerde moment voor het antwoord op die vraag, en ook niet de juiste plaats.'

Meer over