Koers van verjonging blijkt splijtzwam in ouderenbond

De grootste seniorenbond, ANBO, dreigt door conflicten uiteen te vallen. In onder meer Overijssel, Zeist en Hilversum hebben kritische oud-bestuurders uit onvrede alternatieve seniorenclubs opgericht.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER en ANNEKE STOFFELEN

AMSTERDAM - Zij spreken van 'machtswellust' en de 'propagandamachine uit Woerden' als het gaat om het landelijk bestuur van de ANBO. Dat bestuur bestaat uit betaalde krachten. De lokale afdelingen draaien volledig op vrijwilligers.

De conflictenkomen voort uit plannen om de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen te verjongen. In de vereniging (180 duizend leden) zijn velen de 80 gepasseerd. Onder de noemer ANBO Anders wil het bestuur de komende jaren meer 60'ers werven. De bond lobbyt in Den Haag en op gemeentelijk niveau voor belangen van 55-plussers, bijvoorbeeld inzake wonen en mobiliteit. Ook organiseren lokale afdelingen sociale activiteiten.

Volgens Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO, wordt de vereniging democratischer. 'De leden mogen straks meestemmen over besluiten, via telefoon, post of internet.'

Sommige lokale bestuursleden zijn kritisch. Door de nieuwe koers krijgen de afdelingen minder invloed. Zo gaat de bijdrage per lid vanuit het hoofdkantoor van 6,90 naar 4,30 euro. En de belangenbehartiging bij gemeenten wordt gedaan door gecentraliseerde netwerkgroepen.

Martin Hendriksen, oud-voorzitter van ANBO-gewest Overijssel, was een van de critici. 'Kennelijk mag je binnen de ANBO geen kritiek hebben. Ik kreeg een brief waarin stond dat ik werd geschorst.' Overijsselse bestuurders die zich achter hem schaarden, werden geroyeerd of stapten op. 26 voormalige afdelingen in Overijssel zijn opgegaan in de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (NbvON). Die won vlak voor Kerst een kort geding dat het bestuur van ANBO had aangespannen. NbvON werd ervan beschuldigd bestanden van de ANBO te gebruiken voor de eigen ledenwerving. De rechter verwierp die aantijging.

Ook in Hillegom, Leeuwarden, Zeist, Bunnik en Hilversum zijn kritische ANBO-bestuurders geroyeerd of opgestapt. Dit weekeinde maakte het bestuur van afdeling Houten bekend er het bijltje bij neer te gooien. In Zeist en Hilversum zijn alternatieve seniorenclubs opgericht.

Jan de Waal, voorzitter van ANBO-afdeling Zwijndrecht, verstuurde in de kerstvakantie een wanhoopskreet in de vorm van een open brief aan alle ANBO-bestuurders. 'Als dit zo doorgaat, heeft de ANBO geen toekomst. Het is te gek voor woorden dat mensen die zich al twintig jaar vrijwillig inzetten voor de bond, worden weggestuurd omdat ze het ergens niet mee eens zijn.'

Volgens directeur Den Haan is er van een crisis geen sprake. 'Het is een klein groepje van het oude ANBO-kader dat niet zo goed tegen verandering kan. We hebben drie jaar lang inspraakronden gehouden over de nieuwe koers. Toen heb ik niemand van de huidige critici gehoord. Nu ineens roepen een paar van die bestuurders schande. Dan denk ik: dat had je dan eerder moeten doen. Ik vind het treurig voor alle vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze mooie vereniging.'

undefined

Meer over