KNMG vreest voor ongelijkheid in gezondheidszorg

De artsenorganisatie KNMG vreest dat werkenden in de toekomst sneller toegang krijgen tot de gezondheidszorg dan niet-werkenden. Ziektekostenverzekeraar Het Zilveren Kruis sloot deze week een contract af met een van de grootste Arbodiensten, ArboNed....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Verzekeraars zouden hierover afspraken kunnen maken met gezondheidsinstellingen in de regio. Voorzitter Th. van Berkestijn van het KNMG voorspelt dat meer zorgverzekeraars dergelijke contracten zullen afsluiten. 'Op deze manier dreigt een tweedeling in de gezondheidszorg te ontstaan. Werkenden krijgen zo een voorkeursbehandeling. Chronisch zieken, bejaarden, kinderen en tal van andere groepen vallen daarbuiten.'

Volgens ArboNed zullen deze groepen niet de dupe worden van de contracten.

Meer over