Kloof tussen VS en China groter door NAVO-actie

China eist directe stopzetting van de luchtaanvallen. Deze zijn voor Peking, dat zelf met afscheidingsbewegingen kampt, een ontoelaatbare inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Joegoslavië....

Aan het eind van een galadiner in Milaan hoorde de Chinese president Jiang Zemin van de aanvallen. 'Ik ben uiterst bezorgd', zei hij. 'Geweld lost de problemen niet op, maar maakt ze juist ingewikkelder.' Minister Tang Jiaxuan van Buitenlandse Zaken waarschuwde vanuit Oslo voor 'ernstige gevolgen' van de 'onaanvaardbare' NAVO-luchtaanvallen.

In Peking vroeg het ministerie van Buitenlandse Zaken om onmiddellijke beëindiging van de acties. Het wees 'ieder voorwendsel om in de binnenlandse zaken van een land tussenbeide te komen' af en riep alle partijen op tot onderhandelingen. Volgens China is het militaire optreden tegen Joegoslavië een inbreuk op het internationale recht en een 'brute vertrapping' van het handvest van de VN.

China meent dat de NAVO steeds meer de bevoegdheden overneemt van de Veiligheidsraad, waar het een vetorecht heeft. Peking vreest ook precedentwerking. Als de NAVO vandaag ingrijpt om de mensenrechten van de Kosovaren te verdedigen, dan kan ze dat morgen doen in China. Ook weigert China het recht op onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen, anders zou het aan Tibet, de moslim-provincie Xinjang of Taiwan hetzelfde recht moeten toestaan.

Net als Rusland ziet China in de bombardementen op Joegoslavië 'naakte agressie' van de NAVO. Ook in de veroordeling van de Amerikaans-Britse bombardementen op Irak stonden Rusland en China aan elkaars zijde. Peking en Moskou vinden elkaar steeds meer in hun verzet tegen een 'unipolaire' wereld waarin de VS als enige wereldmacht de dienst uitmaken.

India is dezelfde opvatting toegedaan. Ook dit land veroordeelt de militaire actie en meent dat een besluit uitsluitend toekomt aan de Veiligheidsraad. De Chinese ambassadeur in New Delhi pleitte gisteren opnieuw voor vriendschap tussen de oude vijanden China en India.

Het Volksdagblad, spreekbuis van de Chinese communistische partij, ziet de bombardementen als een poging van de NAVO 'om de obstakels voor haar expansie naar het oosten weg te vagen' . Het door het Westen afgedwongen overleg in Rambouillet was slecht voorbereid en overhaast, meent het blad, en het ontwerp-akkoord is onaanvaardbaar voor Servië.

Meer over