NieuwsSteunpakket

KLM-saneringsplan naar minister – 7 van 8 bonden op valreep akkoord

KLM heeft donderdagochtend een akkoord bereikt met zeven van de acht bonden waarmee het onderhandelde over een herstructurering van het bedrijf. Alleen de handtekening van de pilotenbond VNV ontbreekt nog.

Peter van Ammelrooy
null Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is een overeenkomst op ‘hoofdlijnen’ en de details vereisen nadere uitwerking en nog meer overleg. Maar de uitkomst van het nachtelijk beraad is dat KLM-topman Pieter Elbers donderdag aan minister Wopke Hoekstra van Financiën kan laten zien dat de luchtvaartmaatschappij voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de 3,4 miljard hulp die er is toegezegd. Een van die eisen was het structureel terugdringen van de kosten met 15 procent.

Hoe KLM dat voor elkaar moest krijgen, mocht de onderneming zelf uitknobbelen. Maar dat het bedrijf aan lonen en sociale regelingen ging tornen stond vast. Samen met de vliegtuigbrandstof vormen werknemers de grootste kostenpost.

Hoekstra verbond evenwel voorwaarden aan ingrepen aan de personeelskant. De sterkste schouders moesten bij het inleveren van loon en secundaire voorwaarden de zwaarste lasten dragen. De bestbetaalde werknemers die drie keer modaal verdienen, moesten 20 procent inleveren. Alles daaronder naar rato.

Geschrapt

De minister lijkt zijn zin te krijgen. Er komt ‘voorlopig’ voor niemand loonsverhoging. Dat geldt zowel voor grondpersoneel, cabinepersoneel en piloten, meldt CNV Vakmensen. Er stond voor dit en volgend jaar een verhoging van de lonen met 2,5 procent in de cao. KLM had die eerder dit jaar al eenzijdig geschrapt.

Een uitzondering wordt gemaakt voor medewerkers die minder dan modaal verdienen op fulltime basis. De KLM’ers die daarentegen meer dan 1,5 keer modaal krijgen, moeten zelfs een salarisverlaging slikken, ook het grondpersoneel, aldus de CNV-bond.

‘Dit gebeurt door zoveel mogelijk af te blijven van het – pensioengevende – salaris, maar desondanks komt er bij deze mensen daadwerkelijk minder binnen de komende jaren’, stelt onderhandelaar Michiel Wallaard. ‘Dit is geen fraai vooruitzicht. Dat we als bonden deze ongebruikelijke stap zetten, heeft alles te maken met verantwoordelijkheidsbesef en ons bewustzijn van de omvang van deze crisis.’

Inleveren

Wallaard noemt het goed dat de lagere- en middeninkomens worden ontzien. Zij hoeven geen salarisverlaging mee te maken en krijgen de winstdeling over 2019, het jaar waarin het uitstekend ging met KLM, alsnog in twee delen uitgekeerd. ‘Tegelijkertijd leveren zij toch een stevige bijdrage, omdat de al eerder afgesproken loonsverhogingen voorlopig niet doorgaan. Als je iets niet krijgt wat wèl is afgesproken, dan is dat óók inleveren.’

Binnen de FNV-gelederen is niet iedereen te spreken over het akkoord. ‘De zwakste schouders dragen de zwaarste lasten. De piloten worden het meest ontzien.’ Een zegsman van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wilde niet zeggen waar de onderhandelingen met de piloten nog op stokken.

De bonden voor cabine- en grondpersoneel hebben op kleine onderdelen hun zin gekregen. Er is een ‘sterk’ verbeterde beëindigingsvergoeding bij boventalligheid en een terugkeergarantie, waarbij personeel dat overtollig werd verklaard na vijf jaar voorrang krijgt bij nieuwe vacatures. Onduidelijk is of ze dan ook hun oude salaris weer krijgen.

Door de coronacrisis krimpt KLM met eenzesde. Er gaan 4.500 tot 5.000 van de 33 duizend arbeidsplaatsen verloren die de luchtvaartmaatschappij telde, voor het virus in maart ook het westen in zijn greep kreeg en de luchtvaart vrijwel volledig tot stilstand kwam.

Meer over