KLM-cao krijgt fiat ledenraad verkeersvliegers

De ledenraad van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft unaniem ingestemd met de collectieve arbeidsovereenkomst die de VNV onlangs met de KLM-directie sloot....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Binnenkort begint onder leiding van twee onafhankelijke bemiddelaars het onderzoek naar de loonkosten van de KLM-vliegers. Een vergelijking van de kosten met concurrerende Europese maatschappijen moet uitwijzen of de KLM-vliegers inderdaad te duur zijn, zoals de KLM-top altijd heeft beweerd.

Vervolgens bespreken de partijen de gevolgen voor de lonen, de pensioenleeftijd en het aantal gewerkte uren. Uiterlijk 1 april 1996 moet het overleg zijn afgerond.

De VNV tekent nu een cao die overeenkomt met het akkoord dat de KLM begin dit jaar met de zes andere vakverenigingen heeft gesloten. De afspraken over een loonsverhoging van 1,25 procent per 1 juli en een extra vrije dag worden opgeschort tot het probleem van de kosten is opgelost. Wel krijgen de piloten een loonsverhoging van 1 procent in ruil voor een verlaging van de pensioenpremie.

Meer over