'Klink beslist uiteindelijk over aantal medisch specialisten'

Het aantal medisch specialisten in Nederland zou te laag zijn. Internationale vergelijkingen blijken lastig te maken...

Amsterdam Het aantal medisch specialisten in opleiding is krap. Dat vindt ook de Orde van Medisch Specialisten in reactie op een rapport van Roland Berger Strategy Consultants.

‘Wij krijgen altijd de zwartepiet toegespeeld, maar wij zitten niet aan de knoppen’, aldus woordvoerder Ellen van Rooij van de orde. Ze zegt dat het aantal opleidingsplaatsen wordt vastgesteld door het Capaciteitsorgaan, een onafhankelijke stichting waarin verzekeraars, de opleidingsinstituten en de medische beroepsverenigingen zitten die advies uitbrengen. ‘Uiteindelijk beslist minister Klink.’

Roland Berger constateerde dinsdag in de Volkskrant dat marktwerking in de zorg niet goed op gang komt door de schaarste aan medisch specialisten. Het tekort, dat zich manifesteert in hoge salarissen en bliksembezoekjes aan de patiënt, zou bewust in stand worden gehouden door de beroepsgroep. Die zou zich verschuilen achter OESO-cijfers waarin Nederland bovengemiddeld goed scoort. In werkelijkheid, menen de consultants, bungelt Nederland met 1,4 medisch specialisten per 1.000 inwoners juist onderaan de lijst.

‘De OESO-cijfers zijn inderdaad geen nettocijfers’, bevestigt Victor Slenter, directeur van het Capaciteitsorgaan. ‘Maar ook de cijfers van andere landen kloppen niet. In Italië bijvoorbeeld worden artsen regionaal geteld waardoor er veel dubbeltellingen zijn. En in sommige landen met veel artsen zijn weer nauwelijks huisartsen of verpleegkundigen die medische taken overnemen zoals in Nederland gebruikelijk is.’ Hoewel het dus ‘appels met peren vergelijken is’ geven de cijfers wel een goede indicatie, denkt Slenter. ‘Nederland telt relatief veel artsen.’

Volgens het Capaciteitsorgaan was in 2007 84,7 procent van de ruim 18 duizend geregistreerde medisch specialisten actief in een ziekenhuis. Het aantal artsen in opleiding (aio’s) bedroeg in dat jaar 5.535.

Volgens het Capaciteitsorgaan zijn dat er genoeg. De stichting kijkt per specialisme naar de wachtlijsten, de productie, het toenemend aantal parttimers en naar hoe makkelijk vacatures worden vervuld. ‘Als er een onvervulde vraag blijkt te zijn, verhogen we het aantal opleidingsplaatsen’, legt Slenter uit. Voor dit jaar gebeurde dat voor de psychiatrie, maag- darm- en leverartsen en nucleaire geneeskunde.

Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is het aantal studenten geneeskunde de afgelopen vijf jaar al voldoende vergroot tot nu 2.850. ‘We moeten alleen nog wachten op de uitstroom uit de vervolgopleidingen’, aldus een woordvoerster.

Eerder dit jaar heeft minister Klink de Raad voor Volksgezondheid (RvVV) gevraagd te onderzoeken of het nodig is de toelatingseisen te versoepelen en de numerus fixus voor studenten geneeskunde af te schaffen. Aanleiding was de discussie over de hoge specialistensalarissen. Nederlandse artsen verdienen volgens de laatste OESO-cijfers uit 2004 met gemiddeld 290.000 euro het meest ter wereld. Het rapport van de RvV wordt in december verwacht.

Meer over