Klikken

Niet klikken en de vuile was hoort binnen. Pijlers van een oer-Hollandse opvoeding. Wie een keer naar een Jerry Springer-achtig tv-programma heeft gekeken, krijgt het schaamrood op de kaken, maar ziet dat het dus ook anders kan....

Wij weten nog steeds geen raad met de werknemer die lelijke dingen over zijn werkgever naar buiten brengt. Aldi probeerde om die reden een chauffeur te ontslaan en minister Donner wilde af van zijn loslippige gevangenisdirecteur. De chauffeur van Aldi is na een uitspraak van de rechter weer aan het werk. De gevangenisdirecteur schijnt intussen overgeplaatst.

Minister Donner vond de opmerking 'dat iedereen bij Justitie de weg kwijt is', onnodig badinerend en kwetsend. In de 'ontslagbrief' vervolgde de minister met de mededeling dat niet alleen hi¿j aanstoot aan de opmerking had genomen. Geschokt in groepsverband. Een heuse vertrouwenscrisis en de directeur moest weg.

Nu kent het ambtenarenrecht een regeling die klokkenluiders beoogt te beschermen. De vraag is of de directeur daar iets aan heeft. Ambtenaren mogen de klok luiden over ernstige strafbare feiten, grove schending van regelgevingof grote gevaren voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu. Dat Justitie de weg kwijt is, is lastig, maar valt niet onder de misstanden als bedoeld in de regeling. Het lijkt erop dat de directeur kritiek heeft geuit op een misstand die voortvloeit uit een beleidskeuze, en spijtig genoeg worden melders van dit soort misstanden uitgesloten van bescherming.

Bovendien mogen ambtenaren alleen intern aan de bel trekken. Eerst bij hun superieur of bij de departementale vertrouwenspersoon, en als die niet willen luisteren dan mag de vuile was naar de Commissie Integriteit Rijksoverheid. Echt naar buiten met de misstand levert plichtsverzuim op, en dat kan reden voor ontslag zijn. De directeur maakte zijn opmerking op de afscheidsreceptie van een collega. Volgens Donner was dat een semi-publieke bijeenkomst waarop ook personeel en buitenstaanders aanwezig waren. Naar geldende regels zou de directeur geen klokkenluidersbescherming toekomen. Maar ontslag?

In de Aldi-zaak vroeg de rechter zich met verbazing af of Aldi de uitlatingen van de chauffeur nou echt zo schokkend mocht vinden. De gepikeerdheid van Donner verdient een soortgelijke laconieke reactie.

Meer over