Kleine zorgverzekeraar pakt fraude het best aan

Kleine en regionale verzekeraars controleren zorgnota's beter dan de grote zorgverzekeraars. DSW, Zorg en Zekerheid en De Friesland scoorden het beste in 2012. De andere verzekeraars moeten beter hun best doen bij de controle van de rekeningen, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

null Beeld anp
Beeld anp

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. De verzekeraars zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor het toezicht op de gepaste besteding van zorggeld. Ze moeten onder meer voorkomen dat ziekenhuizen nooit uitgevoerde behandelingen declareren of overgaan tot medisch niet-noodzakelijke ingrepen. Vandaag deelt de zorgautoriteit voor het eerst publiekelijk rapportcijfers uit aan de afdelingen fraudebestrijding van de verzekeraars.

Vrijwel alle verzekeraars zijn voor het examen gezakt. 'Terwijl drie kleinere regionale verzekeraars laten zien dat effectief toezicht op de gepaste besteding van zorggeld wel mogelijk is', zegt Natasja Wijnbeek van de Nederlandse Zorgautoriteit. 'De andere verzekeraars moeten het voorbeeld nu volgen.' De NZa heeft geen eenduidige verklaring waarom juist de kleine verzekeraars goed presteren.

Intensief samenwerken
'Om fraude effectief te bestrijden moeten alle afdelingen, van de juridische dienst en financiële administratie tot de zorginkoop, intensief samenwerken', zegt bestuursvoorzitter Chris Oomen van DSW. De Schiedamse verzekeraar is al jaren de ongekroonde Nederlands kampioen fraude bestrijden. 'Bij een kleine verzekeraar is de samenwerking tussen afdelingen makkelijker te organiseren dan in een grote organisatie.'

Maar fraude bestrijden is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Oomen bemoeit zich intensief met de aanpak van ongepast declaratiegedrag. 'Bij grote verzekeraars hebben ze daar aan de top geen tijd voor, terwijl je je kunt afvragen of ze er lager in de organisatie voldoende kunde voor hebben.'
De resultaten van DSW spreken boekdelen. Zo spoorde DSW, met een marktaandeel van slechts 2,5 procent, in 2011 bijna net zoveel fraudegevallen op als alle andere verzekeraars bij elkaar.

Verzekeringsreus Achmea erkent 'niet tot de kopgroep van verzekeraars te behoren als het om de bestrijding van fraude gaat'. Wel wijst woordvoerster Femke Theunissen van Achmea op de datering van het onderzoek. Het vandaag gepubliceerde rapport van de zorgautoriteit heeft betrekking op 2012. 'Wij hebben zelf ook geconstateerd dat er verbeteringen nodig zijn', aldus Theunissen. Achmea heeft de afdeling fraudebestrijding inmiddels vrijwel verdubbeld en vraagt verzekerden te helpen bij de opsporing van onterechte zorgdeclaraties.

Patiënten verspreid over land
Voor het landelijk opererende Achmea met 5,3 miljoen klanten is het lastiger om fraudegevallen op te sporen dan voor een regionale verzekeraar als DSW, denkt ook Theunissen. 'Een regionale verzekeraar heeft bijna al zijn patiënten in enkele plaatselijke ziekenhuizen ondergebracht. Dan kun je de declaraties daar veel gedetailleerder controleren dan wanneer je patiënten over het hele land zijn verspreid.'

Meer over