Kleine politiebonden voor arbitrage door Albeda in affaire-Brinkman

OR houdt vol dat korpschef moet opstappen Van onze verslaggever..

ROTTERDAM

Twee kleine politiebonden willen dat professor W. Albeda, voormalig minister van Sociale Zaken, optreedt als bemiddelaar bij de Rotterdamse politie. Albeda zou een arbitragecommissie moeten leiden die na een onderzoek van vier weken een bindende uitspraak doet in de slepende ruzie tussen korpschef Brinkman en de ondernemingsraad.

Afgelopen weekeinde vergaderden de twee kleine christelijke bonden met hun 120 leden. De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) en het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV) hebben samen één zetel in de zeventien leden tellende ondernemingsraad van het politiekorps in Rotterdam-Rijnmond.

Een week geleden werd het vertrouwen in hoofdcommissaris Brinkman opgezegd door de ondernemingsraad. De OR en de vakbonden verwijten hem dat hij 'solistisch' optreedt en de medezeggenschap negeert.

Brinkman weigert op te stappen en wil niet publiekelijk reageren op de kritiek.

Volgens bestuurder Baggerman van de RMU moet een arbitragecommissie zoeken naar 'gemeenschappelijke raakvlakken' in de opvattingen van Brinkman en de ondernemingsraad en bonden. De OR ziet niets in die suggestie: 'De Wet op de Ondernemingsraden biedt voldoende mogelijkheden voor arbitrage. Als twee partijen het niet eens zijn, gaan ze naar de bedrijfscommissie of de rechter.' Volgens de ondernemingsraad heeft bemiddeling in het politieconflict geen zin. De ondernemingsraad beschouwt het 'gebrek aan leiderschapskwaliteiten' van Brinkman als een feit en houdt vol dat de korpschef om die reden moet opstappen.

Op verzoek van korpsbeheerder Peper, burgemeester van Rotterdam, zijn twee bemiddelaars aan het werk. Dat zijn M. Jansen, burgemeester van Krimpen aan den IJssel, en J. Broekhuis, burgemeester van Spijkenisse.

'De bemiddelaars praten met iedereen en over de inhoud daarvan doe ik geen mededelingen', verklaarde maandag een woordvoerder van Peper. De bemiddelaars hadden gisteren nog niet met de OR gesproken.

De vakbonden doen om beurten suggesties om de problemen bij het Rotterdamse politiekorps op te lossen. Een van de grote bonden, de Nederlandse Politiebond, suggereerde vrijdag een organisatieadviseur de situatie bij de Rotterdamse politie te laten onderzoeken. Een kleine vakbond, de Vereniging van Middelbaar en Hoger Politiepersoneel, verbrak vorige week de eensgezindheid bij de vakbonden. De bond betoogde dat Brinkman niet hoeft op te stappen, maar 'de kans moet krijgen om te leren' het korps te leiden.

Meer over