Kleine bedrijven lozen met trucs ziek personeel

Kleine bedrijven passen volgens advocaten juridische kunstgrepen toe om zieke werknemers te ontslaan, nu zij zelf een jaar lang de uitkering bij ziekte moeten betalen....

Van onze verslaggever

Gijs Herderschêe

AMSTERDAM

Advocaat P. Fischer uit Beverwijk komt ontslagzaken wegens ziekte 'aan de lopende band tegen'. 'Alleen al deze week heb ik vier ontslagzaken, waarin ziekte de eigenlijke drijfveer voor het ontslag is.'

Vaak wordt het ontslag van zieke werknemers bij de rechter gevraagd onder het mom van een reorganisatie. De werkelijke reden is dan dat de werkgever van de zieke werknemer af wil, omdat hij niet meer wil opdraaien voor de kosten van de ziekte-uitkering. Sinds 1 maart 1996 moeten bedrijven zelf minimaal 70 procent van het salaris als uitkering aan zieke werknemers betalen.

Vooral kleine bedrijven lijken een rechtsbijstandsverzekering te hebben afgesloten in plaats van een verzekering die de kosten dekt van ziekte-uitkeringen. J. Moerland, directeur rechtsbijstand van DAS verzekeringen, ziet overigens geen directe relatie tussen het afschaffen van de Ziektewet en de verkoop van rechtsbijstandsverzekeringen.

Fischer beschrijft in het blad Solidariteit het ontslag van een automonteur. Verzekeraar DAS voert daarvoor namens de werkgever aan: 'Ten gevolge van het teruglopen van de bedrijfsresultaten ziet verzoeker geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot inkrimping van het personeelsbestand. Hierbij speelt met name een rol dat verweerder (de zieke werknemer, red.) al langere tijd ziek is en zijn salaris door verzoeker uit eigen zak moet worden betaald. Verzoeker heeft daar de financiële middelen niet voor.'

De werkgever heeft kortom verzuimd om een ziekte-verzekering af te sluiten, waardoor het bedrijf nu in problemen raakt. 'Die problemen worden afgewenteld op de zieke werknemer', aldus Fischer. De kantonrechter heeft ingestemd met het ontslag.

Formeel is het verboden om werknemers tijdens de eerste twee jaar ziekteverzuim ontslag aan te zeggen of te ontslaan. Dit verbod wordt nu met voeten getreden, aldus Fischer. Hij kent werknemers die overspannen thuiszitten en die te horen krijgen dat ze worden ontslagen. 'Bij de ontslagaanvraag betoogt de werkgever dan dat het toch nooit meer goed komt.'

De rechtskundige dienst van de FNV kent de ontslagaanvragen wegens ziekte ook uit de praktijk. 'Meestal wordt het netjes verpakt. Reorganisatie wordt als formele hoofdreden aangevoerd. Vaker wordt een dossier opgebouwd over herhaald ziekteverzuim, om zo een verstoorde arbeidsrelatie aan te tonen. Ook worden er andere redenen genoemd voor dit soort ontslagen, waardoor we nog geen duidelijk overzicht hebben', zegt juriste P. Casparis van de rechtskundige dienst.

Meer over