KLEIN WOORDENBOEK VAN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

Handelmaatschappij die van 1602 tot 1796 het monopolie bezat op het economisch verkeer tussen de Republiek der Verenigde Nederland en Azië....

VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE

WESTINDISCHE COMPAGNIE

In 1621 opgericht 'zusje' van de VOC die handel mocht drijven in het Atlantische gebied buiten Europa. Formeel kreeg de WIC het monopolie op heel Afrika en Amerika tussen de kreeftskeerkring en Kaap de Goede Hoop. De WIC had veel minder succes dan de VOC en werd al in 1674 failliet verklaard. De compagnie had zich te weinig bezig gehouden met handel en te veel met veroveringen en de verdediging van haar gebieden, vooral in Brazilië. In 1675 blies men de WIC nieuw leven in en midden achttiende eeuw werd de compagnie vooral notoir in de slavenhandel. In 1791 werd de compagnie definitief opgeheven.

ZILVERVLOOT

De naam voor de speciale Spaanse vloot die in de zestiende en zeventiende eeuw jaarlijks goud, zilver en andere, vaak geroofde kostbaarheden van Zuid-Amerika naar het moederland vervoerde. Deze zilvervloten waren geliefkoosd doelwit voor Engelse en Nederlandse admiraals. De eerste en meteen beroemdst gebleven Nederlander die zo'n zilvervloot veroverde was admiraal Pieter Pieterszoon Heyn, later in de volksmond: Piet Hein (zijn naam is klein). Heyn maakte zich in 1928 in opdracht van de WIC meester van een zilvervloot in de baai van Matanzas (Cuba). De geschatte waarde was twaalf miljoen gulden.

SLOT

Meer over