Klein aantal zieke robben wordt gered

Bij een massale uitbraak van de zeehondenziekte in de Waddenzee zal maar een klein deel van de robben worden gered....

Het percentage, genoemd in de leidraad van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) is een compromis tussen biologen die pleiten voor een minimale opvang van zieke zeehonden en dierenbeschermers die op grote schaal dieren willen helpen. Bij onbeperkt behandelen, inenten en weer loslaten zou de wildheid van de zeehondenpopulatie in gevaar komen, menen biologen.

Tot vorige week, toen staatssecretaris Faber van Natuurbeheer haar plannen voor opvang van zeehonden bekendmaakte, leek er geen grens te worden gesteld aan het aantal te behandelen en terug te zetten dieren. Volgens het ministerie van LNV accepteert de staatssecretaris nu wel de beperkte uitzet van zeehonden, maar kan ze later besluiten om de regeling alsnog te verruimen.

Lenie 't Hart van de zeehondencrèche Pieterburen zegt echter niet akkoord te zullen gaan met het percentage van 5 procent. 'We gaan niet één dier onnodig afmaken', zegt ze. 'Als er meer dan 150 zieke dieren overleven, mobiliseren we onze 50 duizend donateurs en 200 duizend bezoekers om de politiek op andere gedachten te brengen.'

't Hart verwacht niet dat het zover zal komen. 'De meeste slachtoffers van het zeehondenvirus gaan dood. De kans dat we er méér dan 150 na behandeling zullen uitzetten lijkt me klein.' Volgens haar is het zeehondenvirus via overbevissing veroorzaakt door de mens.

Volgens populatiebioloog dr. ir. P. Reijnders van het onderzoeksinstituut Alterra op Texel is dat onjuist. Het zeehondenvirus is een natuurlijk verschijnsel, benadrukt hij. 'Het is van een geheel andere orde dan een olievervuiling. Met die 5 procent valt te leven, als het daar ook echt bij blijft.'

Afgelopen zondag werd bij Vlieland de eerste Nederlandse zeehond gevonden die leed aan het virus. Het beest is overgebracht naar Pieterburen. In Zweden en Denemarken zijn al zeshonderd dieren overleden, de meesten in Denemarken. Ruim 10 procent van de Deense populatie is intussen gestorven.

Biologen houden rekening met het overlijden van maximaal 60 procent van de Nederlandse populatie van zesduizend dieren. De resterende populatie van zo'n 2400 dieren zou ruim voldoende zijn voor het overleven van de zeehonden in de Waddenzee. Nederland heeft in overleg met Denemarken en Duitsland beloofd de opvang van zeehonden te beperken.

Meer over