Klassen op de basisschool voller ondanks hoger budget

De grote klas is terug. Op de 7.000 basisscholen geeft meer dan de helft van de leerkrachten les aan groepen met 27 leerlingen of meer. In honderden klassen zitten zelfs meer dan 35 leerlingen. Dit blijkt uit het eerste onderzoek naar klassengrootte, uitgevoerd door de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat vandaag in het Onderwijsblad verschijnt.

IANTHE SAHADAT

AMSTERDAM - Jarenlange pogingen van de overheid de klassen te verkleinen, hebben weinig vruchten afgeworpen. Idealiter bevat een klas volgens leerkrachten 24 leerlingen, blijkt uit het AOb-onderzoek. Van de 6.000 leden deden er 1.354 mee aan het onderzoek; 53 procent gaf aan 27 of meer leerlingen in de klas te hebben.

De opkomst van de grote klas wordt herkend door de PO-Raad, de belangenorganisatie van scholen in het basisonderwijs. 'We horen steeds vaker geluiden van klassen die tegen de 40 lopen', zegt woordvoerder Harm van Gerven van de PO-Raad.

De groei bleek deze week nog uit onderzoek van Deloitte naar de financiële problemen van scholen. Door bezuinigingen moesten veel besturen leerkrachten ontslaan.

De PO-Raad en de AOb zijn bezorgd. 'De uitschieters naar boven en beneden krijgen in een grote groep minder aandacht', zegt Robert Sikkes van de AOb. Leerkrachten geven aan dat zij steeds meer tijd kwijt zijn aan het bijhouden van leerlingendossiers, omdat het onderwijs prestatiegerichter en individueler is geworden.

Het onderzoek is het eerste grootschalige onderzoek naar klassengrootte in Nederland. 'Behoorlijk gek, aangezien we al sinds eind jaren negentig investeren in kleinere klassen', zegt Sikkes. Het ministerie houdt geen cijfers over klassengrootte bij; wel herkent het de groei in klassengrootte. Het is volgens een woordvoerder het gevolg van keuzes die besturen maken en niet van bezuinigingen. 'Het bedrag per leerling in het basisonderwijs is de afgelopen jaren gestegen en blijft de komende jaren stijgen.'

Pagina 7

Met 37 leerlingen in één klas

undefined

Meer over