Kip en konijn leggen het af tegen kalkoen en geit

Het aantal runderen, varkens, schapen, konijnen en pelsdieren in de agrarische sector neemt af. Dat bleek maandag uit voorlopige uitkomsten van de 'Landbouwtelling 1995' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De omvang van de totale rundveestapel is ten opzichte van 1994 met 0,6 procent gedaald tot iets minder dan 4,7 miljoen dieren. Na vijf achtereenvolgende jaren van groei is er dit jaar sprake van een afname van het aantal vleeskalveren. Het aantal daalde met 2,5 procent tot 670 duizend. Daarvan is 13 procent bestemd voor de rosé vleesproduktie en de rest voor de witvleesproduktie.

Bij de melk- en kalfkoeien kan na een aantal jaren van afname voor het eerst weer een kleine toename worden waargenomen. De stapel steeg met ongeveer 25 duizend dieren tot 1,7 miljoen. Het aantal zoogkoeien daalde daarentegen met 1,4 procent tot 91 duizend.

Het aantal varkens daalde met ruim 110 duizend tot 14,45 miljoen beesten. Het Nederlandse bestand aan kippen daalde met 2,5 procent tot iets minder dan 90 miljoen. Het aantal slachtkuikens nam met ruim 700 duizend toe, maar het aantal leghennen verminderde met ruim 2,5 miljoen stuks.

Het CBS turfde ook minder schapen. Het aantal woldragers op landbouwbedrijven bedraagt nu ongeveer 1,7 miljoen. Geiten 'scoorden' goed. De stapel groeide met negentien procent tot bijna 76 duizend. Ook zijn er meer paarden en pony's bijgekomen. Het gaat nu om respectievelijk 69 duizend en 29 duizend dieren. Konijnen kenden een forse afname van 16 procent. De totale hoeveelheid konijnen beloopt intussen 489 duizend.

Meer over