KINDEROPVANG ?

Staatssecretaris Vliegenthart heeft een miljoen gulden uitgetrokken voor een experiment met buitenschoolse opvang door sportclubs. Goed voor de sport, goed voor de opvang, is de achterliggende gedachte....

Peter Hopstaken, hoofdredacteur SPORT Bestuur & management, vakblad voor de georganiseerde sportwereld: 'Uitstekend plan, goed voor de kinderen, goed voor de ouders, goed voor de sportverenigingen. Vaak is buitenschoolse opvang toch een soort verlengde schooldag. Het is veel leuker om naar een sportclub te gaan. Sporten is gezond. Vooral de wat oudere jeugd beweegt te weinig. Kan komen doordat ze niet met sportclubs in aanraking zijn gekomen. Het mes snijdt dus aan veel kanten. Voorwaarde is wel dat het goed wordt geregeld. Ik heb daar alle vertrouwen in. Sportverenigingen hebben de accommodatie en de mensen. Maar weet je wie je moet bellen? Johan Wakkie, de directeur van de hockeybond. Hockeyclubs lopen altijd voorop met ideeën en nieuwe plannen uitwerken.'

Johan Wakkie, directeur hockeybond: 'Twee jaar geleden hebben de hockeyclubs de koppen bij elkaar gestoken om plannen te beramen hoe we zeven dagen per week actief kunnen zijn. Die noodzaak voelden we omdat mensen die kinderen krijgen steeds vaker afhaken. Allerlei ideeën hebben we geopperd: kinderopvang, maar ook huiswerkbegeleiding, warmemaaltijdverstrekking en zelfs een boodschappenservice.

Onze slogan is: de hockeyclub is je tweede huis. Dan moet je je leden wel wat te bieden hebben. We gaan het professioneel aanpakken. Ouders moeten ervan verzekerd zijn dat hun kinderen goed onder de pannen zijn. Clubhuizen zullen moeten worden aangepast, opdat er kan worden geïnternet en andere leuke dingen kunnen worden gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat een vereniging haar accommodatie beschikbaar stelt en tegen de deelnemende ouders zegt: u runt het maar. Alles is mogelijk.'

Agnes van Heesch, beheerder kantine voetbalclub Rooms Katholieke Kruisstraatse Sportvereniging RKKSV, Rosmalen: 'Lijkt me geen verkeerd plan, al is het voor ons niet haalbaar. Wij zijn alleen op dinsdag- en donderdagavond en zaterdag en zondag de hele dag open. En woensdagmiddag komen de bejaarden kaarten en biljarten. Wij doen trouwens al het een en ander buiten het voetbal. We hebben elk jaar een play-backshow en op Koninginnedag organiseren we spelletjes. Er zijn nooit klachten over de jeugd van de Kruisstraat. Daarom krijgen we van de gemeente een stenen tafeltennistafel.'

Dirk Lammertse, directeur van Kinderopvang Bedrijven en Particulieren in Amersfoort: ' Liever gisteren dan vandaag. Als je al die grote accommodaties ziet die het grootste deel van de week leegstaan, dat is gewoon zonde. Dat geldt niet alleen voor sportkantines. In Soest heb je kerken met grote gebouwen erbij, die zou je ook prima kunnen gebruiken voor naschoolse opvang. Ik zie het niet als concurrentie, want voor 0- tot 4-jarigen is het een heel ander verhaal. Voor de opvang van die categorie moet je een gebouw helemaal aanpassen, dat kost tonnen.'

Sander Post, voorzitter van de voetbalclub WVHEDW, Amsterdam: 'Ik zag gisteren op tv dat ze er bij Kampong mee bezig zijn. Mijn eerste gedacht was: leuk, maar hoe doe je dat organisatorisch. Maar daar zijn professionele bedrijven voor en dan is het natuurlijk een prachtig idee. Het is eigenlijk zonde dat al die velden een groot deel van de week braak liggen. En wat is er beter dan die te gebruiken voor de opvang van kinderen, zeker in de grote steden, die anders misschien in een bedompt zaaltje zitten.'

Hansje Brinkman, hoofd communicatie van de Stichting Kinderopvang Nederland: ' Naschoolse opvang en sport is een mooie combinatie. We beschouwen het niet als concurrentie. Sportclubs die eraan beginnen, zullen toch een keuze moeten maken of ze het zelf doen of uitbesteden aan een professionele organisatie. In dat laatste geval kunnen wij fungeren als partner. Aan echt professionele opvang zitten tenslotte nogal wat haken en ogen .'

Maribi Gomez, directeur van de vestiging Rotterdam van Kids Concern, dat bemiddelt tussen bedrijven en kinderopvang: 'Een groot voordeel van het plan is de uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvang. Er zijn nu nog her en der wachtlijsten, dus als die op deze manier kunnen worden weggewerkt, is dat ook in ons belang. Wat ik echt geweldig vind, is de combinatie met sport. De belangstelling van kinderen, zeker van allochtone kinderen, daarvoor loopt terug en kan op deze manier weer worden gewekt. '

Koen van Kemenade, jeugdtrainer voetbalclub Trekvogels, Nijmegen: 'Het voordeel moet wederzijds zijn. De club moet er baat bij hebben, dus de sport van de club moet centraal staan. Als wij velden beschikbaar stellen om ze te laten hockeyen en ze worden vervolgens lid van de hockeyclub Nijmegen, hebben we er niks aan.'

Meer over