Kinderopvang

Het kabinet gaat de kwaliteit van de kinderopvang aanpakken door het toezicht te verbeteren. De gemeenten krijgen daarom drie miljoen euro om GGD-inspecteurs beter te scholen (Binnenland,29 december)....

Voor ouders is dat niet bepaald een positief signaal; eenwantrouwende overheid is geen beste reclame voor een branche diein 2005 toch al niet zo`n best jaar had. Voor veelkinderopvangondernemers is het `vrije-marktmechanisme` eencultuuromslag die zich (nog) niet laat rijmen met investeringenin gerichte pedagogische verbeteringen. Inderdaad loopt dan dekwaliteit terug, maar zal `meer controle op uitvoeren` zomaargaan leiden tot `meer kwaliteit van uitvoeren`? Zouden leidsterszich niet meer gesteund en gewaardeerd voelen als er (ook)miljoenen ingezet worden die op korte termijn hun deskundigheidverbeteren?

En is het voor ouders niet vertrouwenwekkender je kind naareen opvang te brengen waar de overheid investeert in verbeteringvan het aanbod?

Meer over