Kinderombudsman: overheid faalt bij aanpak kindermishandeling

Als een kind wordt mishandeld, melden artsen, buren of leraren dat vaak wel bij instanties; maar vervolgens gebeurt er soms niets om het kind te helpen. Kinderombudsman Marc Dullaert constateerde woensdag in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat de overheid faalt in de aanpak van kindermishandeling.

ANNEKE STOFFELEN

DEN HAAG - In september publiceerde de Universiteit Leiden nieuwe cijfers: jaarlijks wordt van 118 duizend kinderen gemeld dat ze mogelijk worden geslagen, misbruikt of verwaarloosd. Dat is grofweg één kind in elke schoolklas. In 2007 ging het nog om 107 duizend meldingen.

De toename betekent niet per se dat meer kinderen worden mishandeld. De afgelopen jaren is er in campagnes en door het instellen van meldcodes op gehamerd dat hulpverleners, familieleden of buren bij vermoedens van kindermishandeling aan de bel moeten trekken bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat kan het groeiend aantal meldingen mede verklaren.

'Het is onverantwoord om als overheid op te roepen kindermishandeling te melden als er vervolgens niets met die signalen gebeurt', zegt Kinderombudsman Dullaert. Artsen vertellen hem dat er met vermoedens die zij hebben doorgegeven bij het AMK niets wordt gedaan.

Anke van Dijke van hulporganisatie Fier Fryslân herkent dit. 'Wij troffen onlangs een mishandeld baby'tje van vier maanden dat met een schedelbreuk in het ziekenhuis lag. Dan vraag je je af: zag niemand dit aankomen? Achteraf blijkt dat zowel de kraamverzorgster als medewerkers van het asielzoekerscentrum én de partner van de dader eerder hun zorgen bij het AMK hadden gemeld. Maar niemand greep in.'

De Kinderombudsman vreest het ergste voor de komende jaren. Huiselijk geweld hangt vaak samen met stress en financiële problemen, dus met een krimpende economie valt te verwachten dat het aantal mishandelde kinderen verder stijgt.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) erkent in een reactie op de brandbrief dat kindermishandeling een omvangrijk probleem is. Ze belooft nog deze maand met een actieplan te komen, dat voorziet in betere zorg voor slachtoffers en een strengere aanpak van daders.

Binnen enkele jaren worden de gemeenten volledig verantwoordelijk voor de hulpverlening aan kinderen die in de problemen zitten. Dat baart de Kinderombudsman zorgen. Dullaert: 'Gemiddeld bemoeien vijf instanties zich met een melding en dan gebeurt er soms nog niets.' Veelzeggend detail: de twee rapporten waarop de Kinderombudsman zijn advies baseert, zijn opgesteld door dertig organisaties die zich bezighouden met de aanpak van kindermishandeling.

Dullaert: 'Als gemeenten allemaal zelf het wiel gaan uitvinden, wordt de versnippering misschien alleen maar erger.' Nu al hebben gemeenten de taak ouders voor te lichten op het gebied van opvoeding, via consultatiebureaus en de Centra voor Jeugd en Gezin. Maar in driekwart van de gemeenten, constateert de Kinderombudsman, 'worden ouders bijvoorbeeld niet voorgelicht over opvoeden zonder geweld, of over dat je een baby niet mag schudden. Terwijl we uit het buitenland weten dat zulke voorlichting effectief is.'

undefined

Meer over