Kinderen met een lege agenda zijn pas sneu

Druk, druk, druk is géén probleem. Integendeel. Kinderen met een vol programma in hun vrije tijd zijn tevredener dan kinderen die in hun vrije tijd weinig ondernemen....

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

Dat blijkt uit onderzoek onder Amsterdamse jongeren van 12 tot 18 jaar door het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek (O+S). Daarmee ligt de SIRE-campagne Kinderen hebben het druk opnieuw onder vuur.

Uit het Amsterdamse onderzoek blijkt dat kinderen die veel ondernemen in hun vrije tijd overwegend 'witte' kinderen zijn, die relatief hogere opleidingen volgen en een aardige zakcent te besteden hebben. Kinderen met een blanco agenda zijn daar maar wat jaloers op. Ze zouden graag regelmatig sporten, een bioscoopje pikken en een paar avonden per week buitenshuis doorbrengen.

Vooral allochtone meisjes hebben vaak een lege agenda. Ze besteden meer tijd aan school, huiswerk en huishoudelijke taken dan hun leeftijdgenootjes. In plaats daarvan zouden ze liever druk, druk, druk zijn met sporten, winkelen, computeren, uitgaan en theaterbezoek. Precies de dingen dus die jongeren doen die het druk hebben in hun vrije tijd.

Gemiddeld hebben Amsterdamse jongeren 35 uur per week vrije tijd. Slechts 4 procent van de Nederlandse kinderen en van de allochtone kinderen die zich Nederlands voelen is ontevreden met zijn vrijetijdsbesteding.

Van de allochtone meisjes die zich niet ingeburgerd voelen, is 17 procent ontevreden met de invulling van de vrije tijd.

Opvallend detail is nog dat de jongeren die het minst ondernemen het vaakst het gevoel hebben over weinig vrije tijd te beschikken. Jongeren die het druk hebben, klagen nauwelijks over tijdgebrek.

'We moeten onze aandacht niet richten op kinderen die het druk hebben', concludeert onderzoekster Simone Crok. 'Jongeren met een lege agenda verdienen juist onze aandacht. Ze komen relatief weinig buitenhuis, bouwen moeilijker een vriendenkring op en zijn ontevredener.'

Meer over