Kinderen maken dankbaar gebruik van VVE-verklaring

De ingezonden lezersbrieven van maandag 6 maart.

Redactie
Voorschoolse opvang De Oliebron in Schoonbeek, 16 februari. Beeld Aurélie Geurts
Voorschoolse opvang De Oliebron in Schoonbeek, 16 februari.Beeld Aurélie Geurts

Brief van de dag: ouders willen graag voorschoolse educatie

Als jeugdarts stel ik vast of een kind in aanmerking komt voor een VVE-verklaring. Die verklaring houdt in dat een kind vanaf 2,6 jaar recht heeft op een plek waar Vroegtijdige en Voorschoolse Educatie wordt geboden, om te voorkomen dat het op de basisschool begint met een achterstand in de Nederlandse taal.

Het onderwerp VVE-verklaring is een dagelijks thema in mijn spreekkamer. Soms zijn ouders teleurgesteld als ze de spreekkamer verlaten na een gesprek over een VVE-verklaring.

Dit is niet zoals Aleid Truijens in haar column van 25 februari stelt, omdat ouders verplicht worden tot het gebruik maken van de gekregen VVE-verklaring. Ouders zijn soms teleurgesteld omdat ze graag een VVE-verklaring voor hun kind willen, maar niet in aanmerking komen. Dat ouders zich door de VVE-verklaring gestigmatiseerd of vernederd voelen zoals Truijens stelt is absoluut niet mijn ervaring.

Eigenlijk alle kinderen die een VVE-verklaring hebben, maken in mijn wijk dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. En als ouders om een bepaalde reden geen gebruik maken van het aanbod? Volgens Truijens wordt er dan een lelijke aantekening in het dossier van het kind gemaakt. Ik weet niet waar ze dit op baseert, maar ik heb nog nooit een lelijke aantekening in het dossier van het kind gemaakt als ouders besluiten geen gebruik te maken van het VVE-aanbod. Als ouders besluiten geen gebruik te maken van het VVE-aanbod bespreek ik met hen andere opties om hun kind meer in aanraking te laten komen met de Nederlandse taal.

Ik ben het helemaal met Truijens eens dat één goede voorziening voor alle jonge kinderen, ongeacht herkomst, het streven moet zijn. Dan hoef ik geen ouders meer teleur te stellen die graag een VVE-aanbod voor hun kind willen, maar die daar op dit moment niet voor in aanmerking komen.

Rosanne van der Lugt, Amersfoort (werkzaam als jeugdarts bij GGD Regio Utrecht)

Rode tempel

Wat een prachtig interview met Hans Spekman in Vonk van 4 maart.

Toch maar weer PvdA stemmen?

Pieter van der Struijs, Benthuizen

Spekman

In dezelfde krant waarin de Ombudsvrouw een poging doet de bewering te weerleggen dat sommige partijen door de krant worden bevoorrecht, maar liefst vier pagina's PvdA!

Een kritiekloos verhaal met en over Hans Spekman met louter bekende feiten als het dubbeltje van zijn moeder, zijn kleding en klompen en ander zaken uit voorbije tijden. Geen woord over 'links lullen en rechts doen' (de zorg, Wet werk en zekerheid, afschaffen studiebeurs) enerzijds en slechte peilingen anderzijds. Of hoe het komt dat de PvdA toch vooral een partij van onderwijzers en (beleids)ambtenaren geworden is.

Kortom, een gemiste kans om Spekman te bevragen over zaken waar het in het licht van de verkiezingen echt om gaat.

Nemi van der Reest, Apeldoorn

Hans Spekman Beeld Robin De Puy
Hans SpekmanBeeld Robin De Puy

Massoumah

Uw dankbare woorden laten mij zien wat ik soms voor lief neem in ons prachtige land. Bedankt Massoumah Hosseini (O&D, 4 maart)

Silvia Bakker, Den Haag

Jongeren

Het is onterecht dat als men vindt dat het land 'te vol is' om te worden weggezet als zijnde 'rechtse PVV- stemmers. Ik ben links en vind het ook. Een hoop milieu- en maatschappelijke problemen zouden er niet zijn met veel minder mensen in dit land.

Hans van Noord, Utrecht

Overbodig

Met grote interesse zojuist het interview in Sir Edmund met de Denker des Vaderlands René ten Bos gelezen.

Voorwaar toch altijd een hele klus al die Volkskrantbijlagen. Maar met de Veluwse zondagrust alhier is het daar de ideale setting voor.

Ik ben net als René ten Bos, zeer voor maffe gedurfde oplossingen in het zgn. antropoceen. Maar voor iemand als ikzelf, die alle omwentelingen in de jaren vijftig, zestig en tachtig doorleefde, is dit denkbeeld verder weg dan ooit. Nimmer in mijn leven was de moraal zo conservatief, de intolerantie en tunnelvisie zo groot, de politiek zo vergiftigd door opportunistische domoren, de theatercultuur zo kapot gecommercialiseerd. Hoog tijd dat wij ons, net als René ten Bo, bewust worden van onze fundamentele overbodigheid.

Noël Bossier, Nunspeet

Vreemdgaan met Jesse?

In je dromen vreemdgaan met Jesse Klaver? Ik ben blij dat ik alle soorten mannen in mijn leven al achter de rug heb: zwart en blond krulhaar, steil en grijs haar, zwoele donkere en stalen blauwe ogen. Ze worden tenslotte toch allemaal kaal. Het is mooi geweest. Ik zoek nu alleen nog maar de binnenkant van de politicus. Hoe vind ik die?

Liesbeth Witteveen, Vught

Nostalgie

Ik lees het artikel over nostalgie en denk 'Vandaag de dag is zelfs nostalgie niet meer wat het geweest is'.

Ad Heskes, Hoofddorp

Sony nostalgie Beeld
Sony nostalgieBeeld

Tichelaar

Wedden dat wij over ruim een half jaar uit de media vernemen dat Jacques Tichelaar tot voorzitter van een commissie is benoemd?

Feiko Postma, Maarssen

Campagne in ander land

In België wonen circa 150 duizend Nederlanders. Hoe zou Nederland reageren indien België onze politici zou willen verbieden om campagne te voeren onder de Nederbelgen?

René Collier, Eersel

Meer over