Kinderbijslag

Ik ben vóór dat plan van Linschoten om de kinderbijslag af te schaffen (de Volkskrant, 13 september). Neem dan ook meteen al die andere subsidies even mee die er zijn om kostwinners die onder het bestaansminimum leven tegemoet te komen: huursubsidie, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke lasten....

Maar dan moet Linschoten ook even regelen dat uitkeringen worden opgetrokken tot een reëel bestaansminimum en lagere lonen tot een 'fatsoenlijk' peil. (Loon naar werken, dus).

Werkgevers profiteren van deze subsidies door de lonen lager te houden dan noodzakelijk is om van te kunnen bestaan. Werkloze ouders zitten niet te springen om dit laagbetaalde werk, want hiermee vervallen zulke subsidies en wordt hun besteedbaar inkomem lager dan wanneer zij een uitkering 'genieten'. Bovendien moet kinderopvang ook (duur) betaald worden en is die verre van ideaal als je zelf 'flexibel' moet werken. Voor zo'n ouder is het dus voordeliger om niet te werken en zélf als kinderopvang te fungeren.

Meer over