Kinderbijslag omhoog

De kinderbijslag gaat per 1 januari met gemiddeld 67 gulden per jaar omhoog. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan verlangens van parlement en sociale partners, die vinden dat gezinnen met kinderen te weinig hebben geprofiteerd van de economische groei....

Er was al voorzien in een geleidelijke verhoging van de kinderbijslag gedurende de komende jaren. Die verhoging is nu naar voren gehaald. Daarnaast is extra geld beschikbaar gesteld.

De kinderbijslag voor kinderen tussen 12 en 18 jaar wordt verhoogd met 76 gulden, voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar met 67 gulden en voor kinderen tot 6 jaar met 58 gulden.

Minister De Vries van Sociale Zaken benadrukt dat de kinderbijslag geen instrument is voor inkomensbeleid. Nog maar vijf jaar geleden besloot het toenmalige kabinet een miljard op de kinderbijslag te bezuinigen.

Niettemin toont De Vries begrip voor de oproep om wat te doen aan de positie van met name lager betaalden met kinderen. Meerdere partijen hadden in de Kamer om een forsere verhoging van de kinderbijslag gevraagd.

De Vries zei niets te zien in voorstellen om de kinderbijslag afhankelijk te maken van het inkomen. Daarmee wordt volgens hem de 'armoedeval' verder geopend, die ertoe leidt dat uitkeringsgerechtigden er nauwelijks op vooruitgaan als zij gaan werken.

Meer over