Kinderarbeid niet altijd taboe bij Rabo

Rabobank Nederland heeft in 2002 fors bezuinigd op het aantal door het personeel verreden kilometers. Mede dankzij een fietsproject ging dit van 665 kilometer per voltijd arbeidsplek in 2001 naar 515 kilometer in 2002....

Van onze verslaggeefster Sheila Sitalsing

Iets meer vrouwen stoomden door naar hogere functies (van het hoger Rabo-kader is nu 15,6 procent vrouw), er wordt meer in deeltijd gewerkt en het aandeel allochtone medewerkers is blijven steken op ruim 4 procent.

Dit zijn de voornaamste, harde gegevens uit het maatschappelijk jaarverslag van de coöperatieve bank. Over de kern van het bankbedrijf, de kredietverlening, zijn geen harde, 'duurzame' cijfers beschikbaar. De bank zegt niet welk deel van de 212 miljard euro in 2002 verleend krediet aan 'duurzaamheidscriteria' voldoet.

Wel zijn er meer milieuvriendelijke projecten gefinancierd en meer kredieten aan de armsten in ontwikkelingslanden verschaft. 'Maar dat zijn niche-producten', zegt Gerdien Dijkstra van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Na recent onderzoek concludeerde de VBDO dat juist dit het probleem is bij banken: het is onmogelijk na te gaan of een bank bij de kredietverlening criteria voor duurzaamheid naleeft. Kredietgegevens zijn vertrouwelijk.

'We vinden onszelf redelijk transparant in de communicatie over duurzaam ondernemen', zegt Bart Jan Krouwel, directeur Duurzaamheid bij Rabobank. 'Maar het kan transparanter.'

Het fiscaal begunstigde groen beleggen is een hit. Rabobank heeft inmiddels zo'n 1,1 miljard euro van beleggers in 'groene projecten' gestoken. Binnenkort brengt de bank een nieuwe 'groene' obligatielening uit.

De bank heeft inmiddels een scala aan codes ingesteld, onder meer voor de financiering van projecten met genetisch gemanipuleerde organismen. Met Amnesty International is een gedragslijn over mensenrechten opgesteld. Daarin staat onder meer dat de Rabogroep 'zal afzien van relaties met partijen die handelen in strijd met de mensenrechten'.

Kinderarbeid blijft een heikel punt. De bank is 'tegen'. Maar, nuanceert bestuursvoorzitter Bert Heemskerk, 'u bent vast ook wel eens in Egypte geweest, waar de kinderen in familie-textielbedrijfjes vrolijk kletsend achter het weefgetouw zitten. Dat is geen dwangmatige kinderarbeid, maar deel van de lokale cultuur. Ik heb als tienjarig jochie ook met kolen gesjouwd.' Volgens Heemskerk moet je niet de normen van een welvarende maatschappij anno 2003 opleggen aan landen die vele jaren achter lopen. Anders haalt men de economische kansen 'in die landen totaal onderuit'.

Meer over