Kiezersbedrog?

Minister Hermans van Onderwijs verlaat de politiek. Ook collega Jorritsma overweegt op te stappen. Laten ze hun kiezers in de steek?...

Wim van de Camp, langstzittend CDA-Kamerlid: 'Ik huldig het principe dat wie zich beschikbaar stelt voor de kandidatenlijst, voor vier jaar ter beschikking staat van de Kamer. Hermans en Jorritsma moeten dit zelf maar aan hun kiezers verantwoorden.'

Fred Teeven, fractievoorzitter van Leefbaar Nederland: 'Het vertrek van Hermans spijt mij zeer. Hij was een heel kundig politicus. Groot verlies voor de VVD en voor de politiek als geheel. Hij deed het goed op onderwijs. Hoewel ik het niet altijd met hem eens was.

Wat Jorritsma betreft, zullen persoonlijke afwegingen een rol hebben gespeeld. Ze zal wel moeten wachten tot er iets langs komt. Maar in principe is het zo dat wie op de kandidatenlijst staat, ook in de Kamer moet gaan zitten.'

Harry Mens, makelaar en tv-presentator: 'Eerlijk gezegd, voortbordurend op de uitspraak van Jorritsma, die wacht tot ze iets leuks tegenkomt, ga ik ervan uit dat Hermans al iets leuks heeft. Van Jorritsma is het natuurlijk heel ernstig. Gespeend van elke ambitie. Nou, ik denk dat Jorritsma van de kiezer wel kan gaan. Van mij mag ze.'

Ton Hooijmaijers, oud VVD-wethouder van Amsterdam: 'Jorritsma kan dit niet gezegd hebben. Of het is niet waar, of ze moet haar excuses aanbieden. Het Kamerlidmaatschap is het hoogste ambt. Ik heb er zelfs het wethouderschap van Amsterdam voor opgegeven. Je wacht niet tot er iets leuks voorbij komt.

Loek Hermans is een andere zaak. Degenen die goed zijn, vertrekken het snelst. Hij was echt goed. Als er iemand was die de VVD van binnenuit had kunnen vernieuwen, was hij het. '

Rick van der Ploeg, demissionair staatssecretaris van Cultuur: 'Ik dacht altijd dat wie de Kamer niet in wil, gewoon niet op de lijst gaat staan. Zoals ik heb gedaan. Wel heb ik gemerkt dat zodra je dat doet, mensen je politiek niet meer serieus nemen. Dat je een lame duck wordt, zoals Hermans opmerkte. In dat opzicht begrijp ik Hermans. Hoewel ik het moeilijk vind.

Jorritsma is een ander verhaal. Een paar weken geleden, toen ze nog voor het Kamervoorzitterschap ging, was het Kamerlidmaatschap nog het hoogste ambt. Ze zei er helemaal voor te gaan. Als je als minister of staatssecretaris niet de Kamer in wilt, maar wel een bestuurlijke functie ambieert, moet je niet op de lijst gaan staan. Zo verandert er natuurlijk niets in Den Haag.'

Meer over