Kiezers in Mississippi verwerpen wet tegen abortus

De kiezers in de Amerikaanse staat Mississippi hebben dinsdag een voorstel verworpen om een bevrucht eitje tot persoon voor de wet te verklaren. Embryo's zouden dan vanaf het moment van de conceptie juridische rechten hebben, waardoor abortus niet meer zou zijn toegestaan.

ARIE ELSHOUT

NEW YORK - Meer dan 55 procent van de kiezers sprak zich uit tegen dit radicale anti-abortusvoorstel. Deze uitslag komt min of meer als een verrassing. Van tevoren werd waarschijnlijk geacht dat het grondwettelijk amendement het zou halen. Zowel de Republikeinse als Democratische kandidaat in de gelijktijdig gehouden gouverneursverkiezingen had Proposition 26 omarmd.

Goedkeuring van het amendement zou overigens niet hebben betekend dat het ook meteen wet zou zijn geworden. Het zou zeker zijn aangevochten bij de rechter, met een grote kans dat het uiteindelijk in strijd zou zijn verklaard met de bestaande abortuswetgeving in de Verenigde Staten. Die is gebaseerd op het zogeheten Roe vs. Wade-arrest, waarin het Hooggerechtshof in 1973 het recht op abortus heeft vastgelegd.

Toch werd er met spanning naar Mississippi gekeken. Want anti-abortusactivisten hopen het voorstel volgend jaar ook voor te leggen aan kiezers in Ohio, Florida en South Dakota. Het amendement leidt een hardnekkig leven. De kiezers in Colorado verwierpen het reeds tweemaal (in 2008 en 2010), maar elke keer duikt het ergens weer op.

De strijd om abortus is een slepende zaak in de Verenigde Staten. Een deel van de tegenstanders concentreert zich op maatregelen om de toegang tot abortusklinieken te beperken.

De pleitbezorgers van het voorstel om een bevrucht eitje tot een wettig persoon te verklaren, gaan verder in hun verzet. Hun aanpak zou betekenen dat abortus onder geen enkele omstandigheid zou zijn toegestaan, omdat het gelijk zou staan aan moord.

Zelfs in het geval van verkrachting, incest of levensbedreigende situaties voor de moeder zou een zwangerschap niet mogen worden afgebroken. Een meerderheid van de kiezers in Mississippi heeft nu duidelijk gemaakt dat dit te ver gaat voor hen.

Mississippi was dinsdag niet de enige staat waar conservatieven een nederlaag leden. De kiezers van Ohio verwierpen diezelfde dag met 62 tegen 38 procent een ontwerpwet, die het recht van de vakbonden beperkte om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten.

Dit resultaat is een tegenvaller voor de Republikeinen, voor wie dit soort maatregelen een belangrijk onderdeel vormden van hun conservatieve hervormingsagenda na hun overwinning in de tussentijdse verkiezingen van begin november vorig jaar.

undefined

Meer over