Keuzevrijheid

Hoewel de naam anders doet vermoeden, staat in het nieuwe zorgstelsel niet 'het zorgen' centraal, maar enkel 'de vrijheid' van een ieder in de keuze van zijn zorgverzekeraar....

De enige manier om onze samenleving en daarmee de zorg een menselijk gezicht te geven, moet dan ook gezocht worden in een politiek die uitgaat van deze alomvattende ethische zekerheid.

Daarom zal een beleid dat zich daarop beroept op massale, oftewel democratische, steun kunnen rekenen, met alle hoopgevende maatschappelijke consequenties van dien.

Meer over